• Het pand Hamersveldseweg 105 dat de gemeente wil verkopen.

    Frits van Breda

Voormalige gemeentewerf in de verkoop

LEUSDEN Het college van Leusden stelt de gemeenteraad voor om het voormalig gemeentewerfterrein aan de Hamersveldseweg te verkopen. Momenteel wordt het pand en het terrein vooral gebruikt als opslag voor de gemeente en deels als thuisbasis voor De Groene Belevenis.

Frits van Breda

Als het aan het college ligt wordt het straks een bruisend knooppunt van duurzame activiteiten die een link hebben met de Leusdense samenleving. De Hamersveldseweg 105 wordt niet noodzakelijk aan de hoogste bieder verkocht. Er is een 28 pagina's tellend boekwerk samengesteld met een 'Publiek Programma van Eisen' (PPvE) waarmee de koper rekening moet houden.

De verkoop van onroerend goed en het vaststellen van eisen is in het algemeen een bevoegdheid van het college waar de gemeenteraad niet bij wordt betrokken. De Leusdense raad heeft echter al eerder laten weten dat ze betrokken wil worden bij de verkoop van het inmiddels veelbesproken perceel. B&W hebben dat verzoek ingewilligd maar verwachten van de raadsleden dat, nadat ze akkoord zijn gegaan met het PPvE, later geen aanvullende eisen gaan stellen als het bestemmingsplan vastgesteld moet worden.

De gemeenteambtenaren hebben Hamersveldseweg 105 al enige tijd verlaten. Alleen de benedenverdieping wordt gehuurd door De Groene Belevenis. Deze stichting kan gezien worden als een voortzetting van het voormalig Centrum voor Natuur en Milieu. Dit betrof een gemeentelijke instelling die eind 2014 ophield te bestaan na het besluit van de gemeenteraad om de taken op het gebied van natuur- en milieueducatie af te stoten. Het huurcontract dat de Groene Belevenis heeft is nog ruim twee jaar van kracht. Mocht het pand eerder verkocht worden dan zal de nieuwe eigenaar in ieder geval het contract moeten respecteren.

Over de toekomst van de stichting deed wethouder Dragt tijdens een gehouden informatieronde geen uitspraak. ,,Ze zijn groot en sterk genoeg om mogelijke problemen zelf op te lossen", antwoordde hij op de vraag van VVD-fractievoorzitter Carlos Genders. Wel werd duidelijk gemaakt dat de buitenruimte die door de Groene Belevenis gebruikt wordt geen deel uitmaakt van de verkoop.

Het hele terrein van de voormalige gemeentewerf beslaat 0,82 hectare waarvan 1100 vierkante meter bebouwing (kantoor, loodsen en werkruimte). Dit alles wordt te koop aangeboden als een locatie voor duurzaam, maatschappelijk ondernemen. De gemeente denkt daarbij aan activiteiten op het gebied van educatie, recreatie, zorg, religie, verenigingsleven en mogelijkheden voor horeca en verkoop, aldus het biedboek dat elke aspirant koper krijgt.

Het perceel leent zich bij uitstek voor het bouwen van woningen. Van woningbouw op die plek kan echter geen sprake zijn. ,,Het moet een plek worden waar we als gemeenschap wat aan hebben", benadrukt wethouder Dragt. ,,Het gaat ons niet om de hoogste verkoopprijs."

De hele kavel zal verkocht worden aan degene die met een goed voorstel komt voor de herinrichting en het gebruik van de gebouwen en omgeving. Als de Groene Belevenis in die plannen past is dat een extra pluspunt.