• Elkaar vinden tijdens Matchbeurs Leusden

    Foto Djim

Voor de twaalfde keer de beursvloer op

LEUSDEN De Matchbeurs vindt op vrijdag 17 november voor de twaalfde keer plaats. Maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijven die elkaar in één uur tijd weten te vinden in het maken van een match. Traditiegetrouw wordt er om acht uur begonnen met een gezamenlijk ontbijt en daarna wordt de gong geslagen voor het openen van de beursvloer. Om één ding mag je op de beursvloer niet vragen; geld.

​Mariska Stehouwer

Financieringsstromen worden anders, subsidies worden minder of zelfs nihil en hierdoor moeten maatschappelijk organisaties vaak op een creatieve manier aan budget of middelen zien te komen. Tijdens de Workshop Goede Zaken, georganiseerd door Rabobank Amersfoort Eemland en Larikslaan 2 voor de maatschappelijke organisaties ter voorbereiding op de matchbeurs, werd uitgelegd hoe je als organisatie goed voor de dag kan komen op de hectische beursvloer.

Voorbereiding lijkt de gouden tip blijkt uit de vele ervaringen van deelnemers tijdens de workshopavond. ,,Er zijn veel organisaties en bedrijven met elk een vraag en aanbod. Zorg dat je van tevoren weet wie er zijn. In één uur tijd wil iedereen zoveel mogelijk matches, klein of groot, tot stand laten komen. Dan is het belangrijk dat je gelijk ziet van welke organisatie je bent en dat je je pitch kort en krachtig neerzet."

WEDERKERIGHEID Maartje van den Berg, voorzitter van de stuurgroep Matchbeurs Leusden, geeft aan dat er genoeg maatschappelijke organisaties zijn die zich aanmelden voor de matchbeurs maar dat het zaak is om genoeg Leusdense bedrijven en ondernemers te vinden om de match te maken. ,,Ook de ondernemers en bedrijven hebben de crisis gevoeld en bedenken dan 'What's in for me?' Gelukkig zijn er nog veel Leusdense ondernemers en bedrijven maatschappelijk betrokken waardoor zij ook op de beursvloer staan maar er mogen zich altijd nog meer aanmelden."

Kennis en/of middelen van bedrijven zijn waardevol voor de organisaties. Voor een bedrijf kan het een vorm van teambuilding zijn om met de werknemers een dagdeel de handen uit de mouwen te steken tijdens het helpen bij een organisatie. Of ze vinden het leuk om kennis te delen en organiseren een workshop op financieel gebied voor organisaties die juist meer willen weten op het gebied van financiën. Maatschappelijke organisaties zoals stichting 'Dans Leusden' kunnen als tegenprestatie een workshop dansen geven. Zo zal elke maatschappelijk organisatie proberen om een gevoel van wederkerigheid te creëren. 

VERRASSEND EFFECT Ook na de matchbeurs gaat het netwerken verder. Henk van de Wolde, voorzitter Voedselbank Leusden, geeft aan dat de klanten van de Voedselbank verrast werden met een kerststuk geregeld door Astrid van Ekeren, vanuit de Rabobank in de stuurgroep Matchbeurs Leusden. Van Ekeren: ,,Zo werkt het netwerk; ik werd gebeld door een school waarbij de leerlingen kerststukjes hadden gemaakt en ze wilden graag dat ze op een goede plek terecht kwamen."

Van Ekeren nam contact op met Voedselbank Leusden en zo kwam er na de matchbeurs alsnog een match tot stand. Ook Jessica van Elburg, activiteitencoach bij zorgboerderij Blommendal in Stoutenburg geeft aan dat er een verrassend effect achteraf kan zijn. ,,Zo werden wij gebeld door de Kringloop die veel hout kwijt wilde. Wij hebben een houtclub voor de mensen die gebruik maken van de dagbesteding en we konden het materiaal heel goed gebruiken." Zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties kunnen zich nog tot en met vrijdag 3 november aanmelden voor Matchbeurs Leusden op www.matchbeursleusden.nl.