• ANP Foto

Volop verhuizingen in gemeente Leusden

LEUSDEN Binnen de gemeente Leusden verhuisden vorig jaar 1.258 inwoners naar een nieuw adres. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag bekendgemaakt werden. Het aantal verhuizingen binnen de eigen gemeente steeg, een jaar eerder vonden namelijk 990 inwoners een nieuwe woning binnen de gemeentegrenzen van Leusden.

De cijfers laten ook zien dat 1.518 personen vorig jaar naar gemeente Leusden kwamen om zich hier te vestigen. In 2017 waren dat er 1.346. Daarentegen verlieten vorig jaar 1.242 inwoners de gemeente Leusden voor een woning elders. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2017, toen 1.295 inwoners uit de gemeente vertrokken.

MINDER VERHUIZINGEN In 2018 verhuisden in totaal 1,79 miljoen Nederlanders, een daling van vijf procent ten opzichte van 2017. Daarmee komt volgens het CBS een einde aan de opwaartse trend die werd ingezet in 2014. Het CBS meldt op basis van de nieuwe cijfers dat met name personen jonger dan 50 minder verhuisden. De daling was het sterkst bij mensen tussen de 30 tot 50 jaar en kijkend naar de huishoudens daalde het aantal verhuizingen vorig jaar vooral onder getrouwde stellen zonder kinderen en getrouwde stellen met kinderen. In beide groepen daalde het aantal verhuizingen met ruim zeven procent.

TWINTIGERS Ook onder jongeren werd vorig jaar een daling van het aantal verhuizingen geconstateerd. Desondanks was het aantal verhuizingen in 2018 wel het hoogst onder twintigers. In absolute zin wisselden de 24-jarigen het meest van woning, zo'n 65.000 keer.

Meer cijfers over het aantal verhuizingen zijn te vinden op www.cbs.nl.