• Twee vrijwilligers van de werkgroep zoeken naar vleermuizen in een bunker in Renswoude.

    Willem Berger
  • Drie baardvleermuizen in een bunker. De middelste is nog een jonge vleermuis. Deze hebben een meer donkere kleur dan de volwassen vleermuizen.

    Willem Berger

Vleermuizen Werkgroep Leusden tevreden over resultaat wintertelling

LEUSDEN De wintertelling van de werkgroep vleermuizen Leusden zit er weer op. De werkgroep telt vanaf 2011 's winters vleermuizen in diverse bunkers, kelders en kerktorens. De vleermuizen gebruiken deze plekken als winterslaapplaats. Het resultaat van deze telling is 38 vleermuizen. In totaal heeft de werkgroep zestien objecten onderzocht waarbij er in negen objecten één of meerdere vleermuizen zijn aangetroffen.

Willem Berger, coördinator van de wintertelling geeft aan dat er in Leusden zelf dertien objecten onderzocht zijn en dat er 33 vleermuizen in zeven objecten zijn aangetroffen. ,,We hebben in Leusden vanaf dit jaar gelukkig weer een object kunnen toevoegen aan onze lijst", vertelt Berger. ,,Het betreft een oude kerktoren. Hier troffen we acht dwergvleermuizen aan en dat is goed nieuws. Zo is er weer een plek bekend waar vleermuizen zitten en die nu ook beschermd kan worden. Vleermuizen zijn namelijk een erg kwetsbare soortgroep omdat ze in grote groepen bijeen leven, zelf geen nesten kunnen maken, ze generaties lang van de zelfde verblijfplaats gebruik maken en omdat ze over het algemeen maar één jong per jaar krijgen. Vleermuizen zijn bij de wet beschermd en daar dragen wij een steentje aan bij met onze werkgroep. Het zijn nuttige dieren die hun dienst als insectenverdelgers inmiddels wel bewezen hebben. Zo eet een Watervleermuis zo'n 3.000 muggen per nacht."

Overige soorten vleermuizen die in Leusden zijn geteld: zeventien grootoren, zes baardvleermuizen, één watervleermuis en één franjestaart. Verder is er in Woudenberg en in Renswoude nog geteld. In Woudenberg zijn drie grootoren aangetroffen en in Renswoude één grootoor en één franjestaart.

Het aantal vleermuizen lag iets hoger dan vorig jaar en was hetzelfde als in 2015.

BUNKERS GREBBELINIE Het aantal vleermuizen die de bunkers van de Grebbelinie gebruiken als winterslaapplaats is weer toegenomen. Mede ook omdat er in Woudenberg een grote Duitse bunker is ingericht als winterslaapplaats. Hier is een compromis gevonden tussen ecologie en historie. De bunker is namelijk gesloten van 1 september tot en met 1 april om vleermuizen de kans te geven rustig te kunnen overwinteren en in de periode vanaf 1 april tot en met 1 september is de bunker toegankelijk voor geïnteresseerd publiek dat het van binnen wil bekijken. De betrokken partijen, waaronder de gemeente Woudenberg en Stichting Grebbelinie in het Vizier, waren volgens de werkgroep blij met dit resultaat.

De werkgroep heeft nauw contact met de zoogdiervereniging die niet alleen de gegevens over de tellingen verzameld, maar ook regelmatig adviezen geeft over vleermuizen. Samen met de gemeente Leusden heeft de vereniging in 2010 aan de basis gestaan van de inrichting van de bunkers binnen de gemeente.

Meer informatie over vleermuizen of de werkgroep: vleermuisleusden@gmail.com.