Vleermuizen in bunkers Liniedijk

LEUSDEN De vleermuiswerkgroep uit Leusden hield zaterdag de jaarlijkse wintercheck. De vrijwilligers bezochten alle bunkers en kazematten op de Liniedijk om te kijken welke soorten vleermuizen overwinteren en welke aantallen in winterslaap zijn. Net als vorige jaren werden er drie soorten waargenomen; de baardvleermuis, de franjestaart en de gewone grootoorvleemuis overwinteren in Leusden. De aantallen vleermuizen nemen ieder jaar iets toe en interessant is dat bijna alle kazematten en bunkers gebruikt worden.