Vierde editie Break away Day Leusden

LEUSDEN De Break away Day Leusden wordt zaterdag 9 april voor de vierde keer gehouden. Dit is een gratis verwendag met een aantrekkelijk programma voor moeders in Leusden, Achterveld en Stoutenburg die de zorg hebben voor een thuiswonend kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze volledig verzorgde dag zal om 9.00 uur starten en tot ongeveer 21.00 uur duren. Het programma blijft nog even een verrassing.

Hans Beijer

Een aantal jaren geleden raakte Marion Noordstar enthousiast over het initiatief van een moeder-verwendag in Houten, waaraan zij indertijd bijdroeg middels het geven van een creatieve workshop. ,,Iets dergelijks zou in Leusden ook mogelijk moeten zijn", dacht zij en toen heeft zij samen met andere vrijwilligsters de Stichting Break away Day Leusden in het leven geroepen. Marion is samen met Janny Couwenberg. Gerda Kooijman en Riet Gijsen verantwoordelijk voor de organisatie en het programma van deze dag. Het zijn allemaal moeders die in hun eigen situatie geen kinderen met een beperking hebben. ,,Maar dat hoeft geen belemmering te vormen om je te kunnen voorstellen dat het thuis zorgen voor een kind met een beperking moeilijk kan zijn. Wij vinden het daarom fijn om juist voor deze specifieke doelgroep als blijk van waardering elk jaar de Break away Day te organiseren", aldus Marion. Zoals altijd spreekt zij gedreven over dit jaarlijkse evenement, waarop zo veel moeders zich elk jaar weer kunnen verheugen: een dag waarop nu eens voor hún wordt gezorgd. Aan de reacties van de moeders te merken, werden de voorgaande drie edities van de Break away Day zeer gewaardeerd.

DRIE PIJLERS Het succes van de Break away Day berust op drie pijlers. In de eerste plaats wordt een aantrekkelijk programma aangeboden. In voorgaande edities kon aan diverse workshops deelgenomen worden, variërend van bloemschikken tot chocolade maken of van dansen tot het creatief verwerken van vertelde verhalen. Onlosmakelijk verbonden met de Break away Day is altijd een prachtige locatie waar het programma aangeboden wordt, een plek waar groen en rust de boventoon voeren, zoals een groepsaccommodatie in de Veluwse bossen of een middeleeuws kasteeltje aan de Langbroekerwetering: ideale plaatsen om binnen en buiten activiteiten te kunnen ondernemen en elkaar te ontmoeten. Tenslotte biedt deze dag moeders de gelegenheid en ruimte om met andere moeders in vergelijkbare situaties in contact te komen. Marion: ,,Deze moeders kunnen zo hun eigen situatie breder trekken. Vaak zien ze in hun dagelijkse omgeving alleen gezinnen met kinderen zonder beperking en dat kan een eenzaam gevoel geven." De moeders kunnen zo ervaringen uitwisselen, steun en herkenning vinden bij elkaar, ideeën opdoen en wellicht blijvende contacten leggen.

OPGEVEN Moeders die tot de doelgroep behoren en zich aangesproken voelen door bovenstaand verhaal, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Break away Day Leusden van 2016. Er is ruimte voor veertig deelnemers. Moeders kunnen zich nog tot 1 april aanmelden bij Marion Noordstar via 06-40787555 of door een e-mail te sturen naar m.noordstar@hccnet.nl. Natuurlijk kunnen ook partners, buren, vrienden, kennissen of familieleden moeders opgeven. Dat deze verwendag gratis aangeboden kan worden, is te danken aan de volgende sponsors: AFAS, Rabobank, VSB bank, Finedi en Stichting de Boom.

foto Ook bij voorgaande edities genoten vrouwen van deze verwendag.