• Gaan er straks perken verdwijnen?

    Frits van Breda
  • Weg versmallen ten behoeve van woningbouw is ook een optie.

    Frits van Breda

Vier scenario's voor toekomst van Leusden

LEUSDEN Vanaf 7 april kan iedere inwoner van de gemeente Leusden zijn of haar mening geven over de toekomst van hun dorp waar het de woningbouw betreft. Via de website toekomstleusden.nl kan dit digitaal gebeuren. Ook gaat er een opvallende camper enkele weken door Leusden toeren die stopt op drukbezochte locaties. In totaal zullen zo'n vijfhonderd voorbijgangers geïnterviewd worden over de vier scenario's die de wethouders Jan Overweg en Erik van Beurden hebben gepresenteerd.

Frits van Breda

Het betreft in alle gevallen de mogelijke woningbouw na 2025. Eén van de scenario's is geen extra woningen te bouwen hetgeen een sterke vergrijzing met zich mee zal brengen en een krimp van de bevolking betekent. Een tweede, opvallende mogelijkheid is jaarlijks vijftig woningen te bouwen binnen het huidige woongebied. Dat betekent woningbouw in de huidige parken, versmalling van wegen ten behoeve van woningen en 'bouwen in de hoogte'. Twee andere scenario's gaan uit van woningen in gebieden waar dat op heden niet was toegestaan. Geen enkel scenario gaat er van uit dat er in het gebied van de Langesteeg gebouwd gaat worden. Dit laatste was een belangrijk discussiepunt tijdens de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezing

Meer hierover in de Leusder Krant van woensdag 5 april.