• Gemeente Leusden
  • Gemeente Leusden

Verkeersexamen 350 basisscholieren

LEUSDEN/ACHTERVELD Ongeveer 350 leerlingen hebben dinsdag en woensdag deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen. Het zijn de leerlingen van groep 7 (soms 8) van dertien basisscholen in Leusden en Achterveld. Het fietsexamen wordt georganiseerd door de gemeente Leusden en een enthousiaste groep vrijwilligers, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 

Wethouder Wim Vos van verkeerszaken wees de eerste groep leerlingen op een leuke en duidelijke wijze op de gevaren van het gebruik van een mobiel tijdens het fietsen en het belang van veiligheid voor iedereen in het verkeer.

INZICHT Het praktisch Verkeersexamen is onderdeel van het verkeersonderwijs op de basisschool. Tijdens het schriftelijk Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Tijdens het praktijkexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen.

OEFENEN Tijdens het examen fietsen de leerlingen een route in de buurt van het gemeentehuis. In de weken voor het examen hebben de kinderen, met hun ouders of verzorgers, de route al kunnen oefenen. Langs de route staan vrijwilligers die - aan de hand van een controlelijst - beoordelen of de leerlingen goed handelen, zoals stoppen bij verkeerslichten, voorrang verlenen en richting aangeven. Na het afleggen van beide examens vindt de uitreiking van de verkeersdiploma's op de scholen plaats.

KEURING Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd, want alleen met een goedgekeurde fiets mogen de leerlingen aan het examen deelnemen. De fietscontrole maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets.