• Google Maps

Kruispunt Zwarteweg met Olmenlaan wordt rotonde

LEUSDEN De kruising van de Zwarteweg met de Olmenlaan en Ruige Velddreef wordt een rotonde.

In januari 2021 wordt het nieuwe hoofdkantoor van AFAS in gebruik genomen. Dat betekent dat de verkeersdrukte in de omgeving van dit nieuwe hoofdkantoor toeneemt. De hoofdentree van de nieuwbouw ligt straks aan de Olmenlaan. ,,Uit oogpunt van verkeersveiligheid en voor een goede doorstroming van het verkeer is het wenselijk dat het kruispunt wordt omgevormd tot een rotonde", meldt het college. Voor de aanleg van een rotonde moeten ook de wegen die op de rotonde uitkomen worden aangepast. Dit speelt vooral bij de zuidelijke aansluiting.
Om de doorstroming op zowel de Zwarteweg, als de Randweg te verbeteren, is het nodig om bij de aansluiting van de Zwarteweg op de Randweg extra opstelruimte te creëren. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de plannen voor de herinrichting van het kruispunt en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.