• De Emelaarseweg is vanaf deze week in beide richtingen een aantal uren per dag afgesloten.

    Arnoud J Spaaij

Emelaarseweg nu ook dicht

ACHTERVELD Sinds maandag is de Emelaarseweg afgesloten. In de ochtendspits in de richting Stoutenburg en in de avond in de richting Achterveld. Er is te veel sluipverkeer dat niet de omleidingen volgt, die er zijn gedurende de renovatie van de Hessenweg binnen de kom van Achterveld.

Arnoud J Spaaij

Omleidingen, snelheidsbeperkingen, verkeersdrempels. Maar het mag niet baten. Aanwonenden van de Emelaarseweg waren het zat vorige week en hebben de gemeente benaderd met de vraag om maatregelen. Maar al langer waren er veel klachten van fietsers en lokaal landbouwverkeer over de enorme verkeersdruk op de Emelaarseweg nu de Hessenweg in Achterveld langdurig is afgesloten.

SLUIPVERKEER De gemeente heeft drastische maatregelen genomen en de Emelaarseweg is nu afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer tussen 06.00 en 10.00 uur in de richting Hessenweg en tussen 16.00 en 20.00 uur in de richting van Achterveld. Daarmee moet vooral voorkomen worden dat het sluipverkeer van de Veluwe massaal gebruik blijft maken van de Emelaarseweg.

MISBRUIK Projectleider van de gemeente Rob Bannink erkent de problematiek. ,,Sinds jaar en dag is de Hessenweg door Achterveld een belangrijke weg voor het woon-werkverkeer in de regio. Met de werkzaamheden aan het riool hebben we in samenwerking met de aannemer meerdere verkeersmaatregelen genomen. De Emelaarseweg was geen omleiding. Helaas maakten mensen massaal misbruik van de sluipweg." Overigens is het sowieso beleid van de gemeente om zoveel mogelijk te anticiperen op de verkeersstromen bij omleidingen. Er komt bijvoorbeeld op korte termijn ook een tijdelijke verkeersdrempel op de Klettersteeg ter hoogte van het sportpark.

ONGEVALLEN Feit is dat, sinds de Hessenweg dicht is aan de westkant van Achterveld, er in de spits zo'n 350 auto's per uur over de Emelaarseweg rijden. Tegen zo'n 75 auto's in de spits als er geen omleiding is. Daarop is de Emelaarseweg niet berekend met als gevolg veel schade aan bermen, bomen en de weg. Maar ook is er een flinke toename van aanrijdingen. Het aantal ambulance-oproepen voor ongevallen met letsel in de omgeving Achterveld in 2019 stond eind september gelijk aan het aantal oproepen in heel 2018.

HANDHAVING Dinsdagmorgen werd er gecontroleerd. Honderden automobilisten negeerden het verbod voor alle gemotoriseerd verkeer. De handhaving stuurde iedereen, die niet aantoonbaar aanwonende is of bestemmingsverkeer, onverbiddelijk terug naar de omleidingsroute door Achterveld. Bannink: ,,We hebben zowel de ambtenaren van handhaving als de politie verzocht extra te controleren. Alleen borden helpt niet. Dat realiseren we ons."

BEGRIP Nogal wat Achtervelders gebruikten de Emelaarseweg ook in plaats van de officiële omleiding over de Asschatterweg. Toch heeft het merendeel begrip voor de maatregelen. Met name de hoge snelheid en het gedrag van het sluipverkeer wordt als overlast ervaren.