• Willem Eelman

Paul Oude Boerrigter erelid LTV Leusden

LEUSDEN Na tien jaar als zeer actief bestuurslid bij LTV Leusden, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter, heeft Paul Oude Boerrigter zondagavond tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen. Oude Boerrigter heeft de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger en gaat de komende tijd weer als 'gewoon lid' een lekker potje tennissen, zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over het reilen en zeilen van de vereniging.

In de afgelopen jaren heeft de vereniging zich naar eigen zeggen, onder leiding van Oude Boerrigter, ontwikkeld tot een bloeiende vereniging met bijna negenhonderd leden. Het is daarmee een van de grootste, maar volgens veel leden ook de gezelligste tennisvereniging in de regio. Naast dat Oude Boerrigter afscheid nam als voorzitter heeft ook penningmeester Andre de Rooij na zeven jaar het stokje overgedragen. Hij laat een financieel gezonde vereniging achter voor zijn opvolger. Tijdens de ALV werd voorgesteld om de scheidend voorzitter te benoemen tot erelid van de vereniging. Unaniem werd het voorstel aangenomen. 

Zittend algemeen bestuurslid Herman van Hunnik is benoemd tot nieuwe voorzitter en Rob Peek tot nieuwe penningmeester van LTV Leusden. Tijdens de vergadering werd, naast een positief jaarverslag over 2019 en een sluitende begroting voor 2020, ook het plan aangekondigd dat LTV Leusden gaat onderzoeken of haar 40 jaar oude accommodatie opgeknapt moet gaan worden of dat nieuwbouw aan de orde is.