Veertig jaar Montessori onderwijs in Leusden

Montessorischool 't Ronde viert dit jaar feest. Veertig jaar bestaat deze vorm van onderwijs in Leusden en dat gaat de school vieren met leerlingen, ouders, oud-leerlingen en het team. De visie van Maria Montessori 'Help mij het zelf te doen' staat nog steeds voorop bij alles wat er gebeurt op 't Ronde.

Mariska Stehouwer

In het kader van 'Help mij het zelf te doen' vond het interview niet alleen plaats met Jeannette Ridderhof, directeur sinds 2010, maar ook met een afvaardiging van groep 8. Benthe, Bram, Milo en Romy waren de vier leerlingen die uitgebreid mochten vertellen over hun school. Bij 't Ronde hebben ze groepen samengevoegd en bestaat een onderbouwgroep uit groep 1 en 2, aangevuld met instromende kleuters. Een middenbouwgroep is een combinatie van groep 3, 4 en 5 en een bovenbouwgroep bestaat uit groep 6, 7 en 8. Elke achtste groeper is tutor van een leerling uit groep 6. De combinatie van diverse groepen door elkaar wordt als prettig ervaren. Bram: ,,Als je een oudere leerling iets ziet doen wat je zelf graag zou willen leren, ga je kijken hoe dat moet en vraag je hulp als dat nodig is." ,,Oudere leerlingen leren op deze manier hoe ze kunnen helpen en je kunt pas iets goed uitleggen als je zelf de stof goed beheerst. Zowel op cognitief als sociaal vlak zien wij hier een meerwaarde", vult Ridderhof aan.

VRIJHEID IN GEBONDENHEID ​Aan het begin van de dag wordt de juf of meester begroet met een hand om vervolgens zelf aan het werk te gaan. Bram begint zijn dagplanning met een vak waar hij goed in is, dan kan dat snel afgetekend worden, maar Romy begint juist met iets dat ze moeilijk vindt zodat ze daar al haar aandacht en tijd aan kan geven. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Om tot zelfstandigheid te komen, leert het kind te werken, zoals het Montessorionderwijs aangeeft, binnen een gestructureerde vrijheid: 'Vrijheid in gebondenheid'. De leerkracht is hierbij de sturende factor. Resultaten van de leerlingen worden bijgehouden door middel van lijsten waarop in kaart gebracht wordt hoe ver ze zijn met hun ontwikkelingen. Zo is in één oogopslag te zien waar een leerling goed in is en waar nog aandacht aan geschonken moet worden. Een leerling kan door dit systeem van onderwijs wel zelf bepalen waar hij of zij mee bezig gaat, maar aan het eind van het schooljaar moet alles wel gedaan zijn. 't Ronde doet niet mee aan de Cito-toets, maar heeft wel in groep 7 een drempeltest en in groep 8 een eindtoets.

EXTRA STIMULANS ​Romy zegt dat er geregeld gesprekken zijn met de leerkracht zodat leerlingen zelf kunnen zien wat hun valkuilen zijn en wat ze juist extra goed kunnen. ,,Op die manier leer je al goed naar jezelf kijken." Volgens Ridderhof wordt aan iedereen passend onderwijs geboden: aan iemand die het moeilijk heeft, maar ook aan iemand die juist extra uitdagingen moet hebben. ,,Maar je hoeft niet altijd de beste te zijn om iets extra's te doen. Soms kan een cursus Engels net een extra stimulans voor dat specifieke kind zijn. Door een goede combinatie van intelligentie, werkhouding en het volgen van strategieën ga je het redden in deze maatschappij. Met alleen intelligentie red je het niet. Daarom praten we ook met kinderen over hoe ze leren en wat de valkuilen zijn. Dat zijn waardevolle gesprekjes.'' Milo krijgt net als Benthe, Bram en Romy wat meer projecten als uitdaging. Na een goede prestatie in de voorrondes mocht hij 30 januari meedoen aan de Nederlandse finale van de Beverwedstrijd, een informaticawedstrijd. Hij behaalde daar een tiende plaats. ​Alle vier zijn ze mediator. ,,Een aantal kinderen heeft een cursus tot mediator gevolgd. Wij worden gevraagd als het tussen leerlingen niet zo lekker loopt. Op die manier helpen wij mee ruzies op te lossen", geeft Benthe aan.

DIRECTEUR ​Renée Zittema, nog steeds werkzaam als leerkracht bij 't Ronde, was de eerste leerkracht die begon met het Montessori kleuteronderwijs in Leusden in 1976. In 1977 kwam Dick van de Engel in beeld om een basisschool op te zetten. Van de Engel is tot 2009 directeur geweest van 't Ronde. Op de functie die toen vrijkwam, reageerde Ridderhof. ,,Op het moment dat ik de school binnenstapte, wist ik: 'dit is mijn school'. Gelukkig mocht ik de rol van directeur vervullen. Het is een fijn team met fijne ouders eromheen. Wat kenmerkend voor deze school is dat we een vereniging zijn. Dat wil zeggen dat het bestuur bestaat uit ouders en zo krijg je snel het gevoel dat de school van ons allemaal is en dat je het samen doet. We kennen een grote openheid en met een leerlingenaantal van 225 tot 245 ken je iedereen persoonlijk. Ook de vorm van de school nodigt uit tot ontmoeting. In het midden is een openbare werkruimte waar leerlingen uit diverse groepen elkaar kunnen treffen en het heeft een theaterfunctie voor de weeksluitingen. Alleen is het gebouw niet duurzaam en kost het veel onderhoud, daarom zijn we blij dat er plannen worden gemaakt voor nieuwbouw, op één terrein met de basisscholen de Heerd en de Holm.

AMBITIES ​​,,Onze school heeft een aantal jaren geleden het programma van De Vreedzame School ingevoerd, maar we hebben meer ambities te vervullen. Graag zouden we een integraal Montessori kindcentrum ontwikkelen zodat we een doorgaande lijn kunnen trekken van kinderen van 0 tot 4 jaar en de basisschool, maar ook op de dag zelf de tijdlijn doortrekken door naschoolse opvang aan te bieden." Een deel van deze ambitieuze plannen lijkt al snel werkelijkheid te worden. Er is contact met een kinderopvang zodat er zeer waarschijnlijk vanaf het schooljaar 2016-2017 een peutergroep gevormd kan worden van 2-4 jaar. ,,Veertig jaar 't Ronde, daar zijn we trots op. In de week van 23 tot 28 mei houden wij een feestweek. Voor elke bouw is er een apart feest en zo komt er ook een feest voor ouders en een reünie voor oud-leerlingen. Het leuke is dat leerlingen bij benaderen voor het jubileumfeest, met de vraag: 'mag ik even een plannetje voorleggen?', dat is wat we graag zien."

De eerstkomende open dag wordt gehouden op woensdag 9 maart van 8.30 tot 11.30 uur, waarbij niet alleen geïnteresseerde ouders welkom zijn, maar ook belangstellende buurtbewoners. Meer informatie is te vinden op www.montessorischool.nl