• Bart Tolboom en Francis van den Bos voor het clubhuis Cultureel Centrum De Moespot.

    Arnoud J Spaaij

Veel nieuwe bestuursleden DWS

ACHTERVELD Amper twee weken nadat de ledenvergadering van muziekvereniging Door Wilskracht Sterk haar aanstelling als nieuwe voorzitter accrediteerde, vertelt Francis van den Bos meer over de komende jaren. Ze wil graag dat de vereniging meer een eenheid wordt.

Arnoud J Spaaij

 

Francis van den Bos (47) is al enige jaren lid van DWS. Ze kwam binnen via de afdeling tamboers en werd in de loop van de jaren een gewaardeerd muzikant. Maar lid zijn van een vereniging brengt vrijwel automatisch vrijwilligerswerk met zich mee en zo kwam er in een 2015 een moment waar Van Den Bos betrokken raakte bij de brainstormsessies die het bestuur hield. Samen met secretaris Bart Tolboom (24) geeft Francis haar visie over de nieuwe bestuursperiode die is aangebroken voor de vereniging.

Jan Wijntjes trad tijdens de laatste ledenvergadering af als voorzitter. Hij had een zeer respectabele periode van veertien jaar besturen bij de muzikanten erop zitten. Hij werd door de vereniging daarvoor dan ook geëerd en benoemd tot erelid. Naast een nieuwe voorzitter waren in 2015 al Peter Menkveld als penningmeester en Sietze Mulder toegetreden en nu is Hugo Huisman als algemeen bestuurslid erbij. In korte tijd dus een complete wisseling van bestuur voor de muziekvereniging. Van Den Bos wil graag een nieuwe wind in DWS laten waaien geeft ze desgevraagd aan: ,,We willen graag één DWS." Daarmee bedoelt Van Den Bos zeker niet dat de vereniging nu geen eenheid zou zijn. ,,We willen ieder lid zijn of haar eigen kracht laten gebruiken. Veel wordt nu vanuit een vast hokje gedaan en door specifiek taken uit te besteden, kan de inzet van de leden meer zichtbaar worden", geeft de kersverse voorzitster verder aan.

Bart Tolboom die nu in een nieuwe functie zit, liep al een poosje mee in het bestuur. Hij detailleert de uitspraken van Francis: ,,De structuur van commissies was al aanwezig in de muziekvereniging, maar een bestuur moet ook loslaten. Daar zijn we al mee bezig inmiddels en dat levert nu al nieuwe ideeën op vanuit de vereniging. Het komende muziekspektakel in april moet daar een mooi voorbeeld van worden." Beiden ervaren een kloof tussen bestuur en leden en zien die graag de komende tijd gedicht worden. ,,We kijken positief naar alle nieuwe ideeën die ingebracht zijn of nog worden." Er wordt dan ook gewerkt aan een heel nieuw beleidsplan. Ook dat is specifiek ondergebracht bij één van de bestuursleden en moet gaan leiden tot de al eerder genoemde doelen. Hoe dat in muzikaliteit tot uiting moet komen voor de tot meer eenheid te smeden vereniging, is nog niet vastgesteld. Wel zien beiden graag meer gezamenlijke optredens van de diverse afdelingen. Het beleidsplan moet voor de zomer worden gepresenteerd zodat het in het najaar geëffectueerd kan worden.

Een aantal punten is al wel te melden; zo zoekt de vereniging naar manieren om in het dorp op een andere manier zichtbaar te worden. Sponsors en ook bijvoorbeeld basisscholen worden daarvoor betrokken bij de activiteiten.Sommige projecten die recent zijn opgestart met DWS hebben al tot een positief resultaat geleid zegt Bart: ,,Met Scholen in de Kunst zijn we in 2015 van start gegaan en we doen nu, sinds maart, mee aan Kies je Kunst. Daar zijn nu al leuke reacties op ontvangen. ,,Veel veranderingen in de vereniging zijn het gevolg van het wegvallen van subsidie, maar met de ideeën die er zijn, zien beiden de toekomst positief. ,,Het enthousiasme is er", zeggen beide in koor. ,,En," voegt Bart nog toe, ,,het is een nieuw jong bestuur en dat is er klaar voor."