• Bevelvoerder Bas Klerkx van de brandweer gaf uitleg over de rookverspreiding in woningen.

    Mariska Stehouwer

Veel belangstelling voor appartementen Olmenlaan 2

LEUSDEN Woningstichting Leusden combineerde afgelopen zaterdag de Dag van het Huren met hun 45 jarig bestaan. Daarnaast was er een informatiemoment over de 54 sociale huur appartementen aan de Olmenlaan 2. De brandweer was aanwezig om informatie en een demonstratie te geven over het thema 'Hé, doe de deur dicht', van de landelijke brandpreventieweek.

Mariska Stehouwer

Jong en oud vermaakten zich prima op het parkeerterrein en de ontvangstruimte van het pand aan de Larikslaan 2. Voor kinderen was er een springkussen en er stond een brandweerwagen klaar om van binnen en buiten te bekijken. Binnen kregen huurders van WSL een cadeautasje en met een kop koffie of thee in de hand kon men bij medewerkers van WSL allerlei informatie opvragen.

OLMENLAAN 2 De WSL is samen met aannemer Schoonderbeek bezig met de transformatie van het kantoorpand aan de Olmenlaan 2, naar een pand met 54 sociale huurappartementen. De indelingsplattegronden van het pand en de rondleiding naar het complex had de aandacht van veel geïnteresseerden. Judith van 't Holt, communicatieadviseur van WSL geeft aan dat aan de te verhuren appartementen geen voorwaarden verbonden zijn wat betreft doelgroep.

,,We bouwen niet specifiek voor één doelgroep, maar willen dat iedereen een kans heeft op een woning. Uit de praktijk blijkt dat het zich altijd vanzelf vormt. Het wordt dan ook geen pand specifiek voor bewoners met een zorgvraag. Er worden wel liften in het pand aangebracht zodat, mocht er zorg nodig zijn, dit wel makkelijk gerealiseerd kan worden."

VAN GROOT NAAR FIJN De interesse voor deze appartementen blijkt groot te zijn. Een aantal 70-plussers geeft aan zich te verdiepen in de mogelijkheden van het pand. ,,We wonen nu nog in een ééngezinswoning maar tot welke leeftijd blijf je daar zitten? Tot hoe lang lukt het nog om de tuin te onderhouden? Allemaal vragen waar we over nadenken."

Om de doorstroming in Leusden te bevorderen heeft WSL het project 'Van Groot naar Fijn' ontwikkeld. In dit project krijgen 65-plussers de kans om te verhuizen naar een kleinere woning maar met behoud van hun huurprijs. ,,Bij de appartementen op locatie 't Palet zijn er een aantal huurders die op deze manier zijn doorgestroomd. Zo komen er weer grotere woningen vrij voor andere huurders."

LARIKS Door het vertrek van Larikslaan2, het informatiepunt voor zorg, welzijn en opvoeden naar het nieuwe Huis van Leusden (onder de nieuwe naam Lariks) is er volop ruimte in het pand. Van 't Holt geeft aan dat het wel heel stil is nu alle medewerkers van Larikslaan2 zijn vertrokken. ,,Uiteraard zijn we op zoek naar nieuwe huurders, het is niet wenselijk om zo'n groot pand gedeeltelijk leeg te laten staan."

INFORMATIE Meer informatie over het project Olmenlaan 2: www.wsleusden.nl. Informatie over de themaweek van de brandweer: www.brandweer.nl/brandveiligheid/doe-de-deur-dicht.