Tweede sporthal stap dichterbij

CDA en VVD steunen voorstellen niet

Frits van Breda

LEUSDEN De coalitiepartijen D66, ChristenUnie/SGP en GroenLinks/ PvdA gaan akkoord met het voorstel van het college om verder te gaan met de plannen betreffende een tweede sporthal in Leusden. Er is € 100.000,- beschikbaar gesteld om één en ander nader uit te werken. Ook kan een noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan voorbereid worden. VVD en CDA steunen de plannen niet. Zij willen dat niet alleen de gemeente opdraait voor de € 2 miljoen die de nieuwe sporthal gaat kosten.

Coalitie en oppositie staan lijnrecht tegenover elkaar waar het een nieuwe sporthal betreft.

Iedereen is het er wel over eens dat een nieuwe sporthal wenselijk is al zet het CDA daar nog wel wat vraagtekens bij. Vooral over de financiering lopen de meningen uiteen. Wethouder Jan Overweg is erg duidelijk in zijn standpunt. De € 2 miljoen legt de gemeente op tafel, de gebruikers moeten de kosten van onderhoud voor hun rekening nemen. De exploitatie moet wat hem betreft in handen komen van het 'Sportbedrijf' dat er snel moet komen. De oppositie gebruikte de termen 'flinterdun' en 'boterzacht' waar het om de financiële paragraaf ging.

Als het aan de meerderheid van de raad ligt (alleen het CDA was tegen) wordt er, in het programma van eisen voor de nieuwe hal, rekening gehouden met de komst van een Sportbedrijf. Ook willen de partijen dat de binnen- en buitensportverenigingen worden betrokken bij de plannen. Zo wijzen de raadsleden ook op de mogelijkheid om de sporthal te gebruiken als uitvalsbasis voor wandelaars, hardlopers, fietsers, wielrenners en andere sporters.

Het CDA vroeg aandacht voor de inzet van de gemeente om voorzieningen te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij de hele dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Fractievoorzitter Barto Piersma wees het college op het feit dat ze besloten hadden zich in te zetten voor de komst van dergelijke 'Integrale Kindcentra' In verband daarmee vroeg het CDA in een motie aan het college de huidige gymzalen op de scholeneilanden te handhaven. De Christen Democraten kregen geen bijval van de overige fracties. Over het handhaven van gymzalen in de wijken, waaronder De Meent, wordt in een later stadium een besluit genomen.