Tweede sporthal gaat er komen

Sportverenigingen blij met besluit

Frits van Breda

LEUSDENHet college van B. en W. kan verder gaan met het ontwikkelen van de veelbesproken tweede sporthal. Vorige week ging de meerderheid van de raad akkoord met het voorstel om in totaal rond € 2,9 miljoen uit te trekken voor de hal. VVD en CDA gunnen de sportverenigingen best een tweede sporthal maar stemden om uiteenlopende redenen tegen.

Speciaal voor korfbalvereniging Antilopen, de Leusdense Handbalvereniging en gymnastiekvereniging Impala was er alle reden om de vlag uit te steken. Na een jarenlange discussie over een tweede sporthal werd vorige week eindelijk een beslissing genomen.

Aanvankelijk werd er gesproken over een sporthal waarin geen of weinig plaats zou zijn voor Impala. Een dergelijke hal zou gebouwd kunnen worden voor € 2 miljoen. Voor Impala, met haar 500 leden, bood de hal geen oplossing voor hun ruimtetekort. Besprekingen met Theo Meyer om in zijn locatie te gaan sporten bleken niet tot het gewenste resultaat te leiden.

Het voorstel om aan de geplande sporthal een volwaardige turnhal toe te voegen leek voor alle betrokkenen een ideale oplossing. Een rekensom had uitgewezen dat de turnhal een gunstiger exploitatie van de totale hal zou betekenen.

De VVD heeft altijd al grote bedenkingen gehad over de manier waarop een tweede sporthal gefinancierd gaat worden. De partij vindt dat niet de gemeente maar een private onderneming een sporthal zou moeten bouwen. In een laatste poging het college af te houden van het besluit werd een motie ingediend waarbij het college wordt opgedragen een onafhankelijke en geactualiseerde second opinion uit te laten voeren naar de exploitatieprognose die in het raadsvoorstel staat. De prognoses zijn immers opgesteld op basis van cijfers uit 2009, aldus de argumentatie.

Het CDA diende een amendement in waarin gevraagd werd op dit ogenblik geen besluit te nemen over het programma van eisen met betrekking tot een tweede sporthal. Een sporthal zonder turnhal en zonder een dak verhoging tot 9 meter hoeft voor deze partij niet. Het CDA vindt dat uitgegaan moet worden van het eerder door de raad vastgestelde bedrag van € 2 miljoen, zonder een aanvullende bijdrage voor de exploitatie.

Zowel het voorstel van het CDA als dat van de VVD werden verworpen. Beide partijen stemden uiteindelijk tegen het gehele voorstel zoals het college dat had ingediend.