• Frits van Breda

Tweede sporthal dringend nodig

Antilopen: "2017 duurt nog erg lang"

LEUSDEN Als het aan Rein van Soest, bestuurslid van korfbalclub Antilopen, ligt staat er nog dit jaar een nieuwe sporthal naast de kantine van zijn vereniging op het burgemeester Buiningpark. Thuiswedstrijden moeten noodgedwongen al gespeeld worden in Zeist. De sporthal die daar tot nu toe gebruikt wordt is het volgende seizoen niet meer beschikbaar voor de sporters uit Leusden. ,,We weten niet hoe we dat op moeten lossen. Een nieuwe sporthal is dringend nodig" aldus Van Soest donderdagavond tijdens een ingelaste informatieronde op het gemeentehuis over de sporthal. Als iedereen meewerkt staat een nieuwe sporthal er op zijn vroegst over twee jaar. ..2017 duurt nog erg lang voor ons" hield de spreker de aanwezige politici voor.

Gymnastiekvereniging Impala is inmiddels ook naarstig op zoek naar alternatieven voor de sporthal die nog op zich laat wachten. Marjolein de Vries, woordvoerder namens de vereniging, schetste een beeld van de situatie. Zij benadrukte dat Impala de grootste binnensportvereniging van de gemeente is met in totaal 500 leden. De vereniging huurt ongeveer 3100 uur per jaar zaalruimte om hun sport te kunnen bedrijven. De afgelopen jaren heeft het bestuur zich hard gemaakt voor een tweede sporthal en een plan neergelegd voor de realisatie hiervan. Dit plan ging er van uit dat Impala voor een groot deel van haar activiteiten zou verhuizen naar de nieuwe hal.

Met de plannen zoals die er nu liggen kan Impala niet goed uit de voeten omdat een speciale ruimte voor de vereniging in een nieuwe hal niet haalbaar lijkt te zijn. Het bestuur van Impala is op zoek gegaan naar een alternatief. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om een groot gedeelte van de groepen onder te brengen bij Theo Meijer Sport. Impala wil in de toekomst graag gebruik gaan maken van de nog te bouwen sporthal, maar zal die minder uren nodig hebben dan waar vanuit was gegaan in de plannenfase. Als men met Theo Meijer Sport tot overeenstemming komt kunnen, voor wat betreft het bestuur van Impala, gymzalen in Leusden, waaronder de Meent, gesloopt worden. De voorkeur gaat echter uit naar het in stand houden van de accommodaties in de diverse wijken.

De ingelaste informatieronde was vooral bedoeld om de door Barto Piersma, fractievoorzitter van het CDA, ingediende vragen over het onderwerp sporthal in het openbaar te kunnen beantwoorden. Donderdag 2 april wordt duidelijk wat de gemeenteraad van de plannen vindt. Dan wordt een besluit genomen over een voorbereidingskrediet van € 100.000,- om de voorstellen verder uit te werken en het bestemmingsplan te wijzigen. Als het aan wethouder Jan Overweg ligt vindt de oplevering van de sporthal in het voorjaar van 2017 plaats.