• Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen
  • Foto Rinus van Denderen

Twee Leusdenaren ontvangen Koninklijke onderscheiding

LEUSDEN Van een lintjesregen was er dit jaar in Leusden geen sprake. Van de in totaal 2881 lintjes die in Nederland vrijdagmorgen werden uitgereikt kwamen er slechts twee in Leusden terecht. Voor de ontvangers van de onderscheidingen een totale verrassing.

Frits van Breda

Mevrouw Martje Meerveld van Hamersveld dacht dat ze een afspraak had met een medewerker van Lariks Welzijn en Zorg, gevestigd in het Huis van Leusden. Ze werd zelfs van huis opgehaald door Jose Huurdeman, werkzaam bij Lariks. Tot haar grote verrassing kwam mevrouw Meerveld terecht in de raadzaal, waar familie en vrienden klaar zaten voor de feestelijke uitreiking van de Koninklijke onderscheiding die past bij een Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Tijmensen, bij veel autochtone Leusdenaren bekend als Lange Willem, was uitgenodigd om de uitreiking van het lintje aan Mevrouw Meerveld bij te wonen. In de raadzaal kwam hij tot de ontdekking dat hijzelf ook in aanmerking kwam voor een Koninklijke onderscheiding. Hem viel de eer te beurt om benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een onderscheiding die past bij vrijwilligers die ook in het buitenland actief zijn geweest.

Martje Meerveld-van Hamersveld (69 jaar) heeft zich jarenlang ingezet voor (hulpbehoevende) inwoners van Leusden. Zij was een belangrijke verbindende factor tussen vrijwilligers- en overige organisaties in Leusden. ,,Dankzij Martje is Leusden socialer geworden", aldus één van de inwoners die haar voorgedragen hadden voor een onderscheiding.
,,U stond aan de wieg van waardevolle initiatieven" benadrukte burgemeester Gerolf Bouwmeester in zijn toespraak. Hij noemde onder meer het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt waar inwoners door vrijwilligers geholpen worden met financiële vragen. Op voordracht van de DUWgroep is mevrouw Meerveld lid geworden van het Platform Sociale Zekerheid waar haar kunde en kennis op het gebied van regelgeving en subsidiemogelijkheden goed van pas kwam. Ook de inzet voor een dependance van de voedselbank moet genoemd worden.

SUPERMAN Wim Tijmensen (70 jaar) is in Leusden geen onbekende. Al is het maar omdat hij helpt de velden van voetbalclub Roda schoon te houden, elke woensdag gaat wandelen met bewoners van Lisidunahof en actief is bij de voedselbank. Voor deze activiteiten heeft hij zijn Koninklijke onderscheiding echter niet gekregen. Burgemeester Bouwmeester noemde Tijmensen een 'Superman'. Hij doelde daarbij op de jarenlange inzet van Wim Tijmensen om de allerarmsten in de wereld een betere toekomst te bieden. Op eigen kosten reisde hij naar landen als Haïti, Bolivia, Siërra Leone, Moldavië en de Filipijnen om huizen en klaslokalen te bouwen. Hij deed dat jarenlang op eigen kosten en vol overgave. Jan Slagter, directeur van omroep MAX is één van de velen die Wim Tijmensen heeft voorgedragen om een lintje te ontvangen, mede voor zijn bijdrage om onder extreme omstandigheden een tehuis in Moldavië te renoveren.