Toenemende belangstelling voor herdenking op Leusderheide

LEUSDEN De laatste jaren neemt het aantal belangstellenden die de dodenherdenking houden bij het kruis in het Mannetjesdal, toe. Dit jaar waren er ongeveer 175 mensen in Leusden, die in een stille tocht naar het herdenkingskruis liepen.

Na de twee minuten stilte legden de burgemeesters van Leusden en Amersfoort beiden een krans. Aansluitend kon men zelf de laatste eer bewijzen, door langs het kruis te lopen en even stil te staan bij de gevallenen.