• Frits van Breda

Toekomst De Korf nader onderzocht

LEUSDEN Enkele maanden geleden zag het er naar uit dat een complete renovatie van de Korf dringend noodzakelijk was. Uitstel leek niet mogelijk omdat enkele delen van het gebouw op korte tijd vervangen moesten worden.

Frits van Breda

Inmiddels is gebleken dat de activiteiten in de Korf gewoon door kunnen gaan. Toch zal binnen afzienbare tijd een fors bedrag uitgetrokken moeten worden om het activiteitencentrum, inclusief de sportvoorziening en theater de Tuin, nog tientallen jaren voor Leusden te behouden. Een bedrag van 4,6 miljoen euro is al genoemd om de Korf in z'n geheel te renoveren.

QUICK SCAN Een adviesbureau heeft vorig jaar een 'quick scan' uitgevoerd en een aantal mogelijkheden gepresenteerd voor wat betreft de toekomst van de Korf en de activiteiten die er plaats vinden. Het aanbrengen van uitsluitend hoognodige verbeteringen zou de levensduur met minimaal 20 jaar kunnen verlengen en naar verwachting 2,8 miljoen euro kosten. Andere mogelijkheden die de revue passeerden waren onder meer complete nieuwbouw en verplaatsen van de sporthal. In de plaats daarvan zouden woningen gebouwd kunnen worden.

DUURZAAM Wethouder Patrick Kiel heeft van meet af aan al te kennen gegeven dat zijn voorkeur er naar uit gaat om de 'duurzaamheidsvariant' van het adviesbureau verder uit te werken. Als dit voorstel volledig zou worden uitgevoerd dan betekent het dat de Korf nog minimaal 30 jaar behouden blijft voor Leusden. Deze variant is echter niet de goedkoopste optie die was uitgerekend. Er zou een bedrag van ruim vier miljoen euro mee gemoeid zijn.

PARKEERDEK De gemeenteraad gaf vorig jaar te kennen dat voor de Korf in ieder geval één mogelijkheid verder uitgezocht moest worden. Dat is de mogelijkheid om een nieuwe sporthal te bouwen op het naastgelegen parkeerdek. In dat geval zouden er op de plaats van de sporthal huizen gebouwd kunnen worden. De gemeente kan dan de opbrengst van de grondverkoop gebruiken voor de noodzakelijk renovatie van de Korf. Het College kreeg de opdracht om deze laatste mogelijkheid ook mee te nemen in de besluitvorming.

EXTRA KREDIET Vorige week behandelde de raad een aanvraag voor een aanvullend krediet van 60.000 euro voor het uitwerken van een optimaal renovatie model van de Korf. Ook het alternatief voor de verhuizing van de sporthal naar het parkeerdek moest binnen dat budget meegenomen worden. D66 en CU-SGP dienden een amendement in om het voorgestelde bedrag met 20.000 euro te verhogen. Een alternatief scenario waarbij ook de Tuin verplaatst zou kunnen worden en het hele complex aan een ondernemer verkocht zou moeten worden, kon dan ook onderzocht worden.

Wethouder Kiel vond de laatste suggestie niet wenselijk. Het uitwerken van alternatieve scenario's had hij al eerder een tijdrovende zaak genoemd, die de renovatie zeker één tot twee jaar zou vertragen. Er was geen raadsmeerderheid voor het amendement. De raad ging unaniem akkoord met het raadsvoorstel.

VOORKEUR Het renoveren van de bestaande Korf blijft de voorkeur houden van wethouder Kiel. Hij denkt dat er aan het bedrag van 4,6 miljoen euro, dat genoemd is door het adviesbureau, wel gesleuteld kan worden. Toch zullen de financiën uiteindelijk de doorslag geven voor wat betreft de keuze uit de twee opties die nu onderzocht gaan worden. Of de wensen van de Tuin voor betere voorzieningen in het theater gerealiseerd kunnen worden zal moeten blijken uit het onderzoek. ,,Ik hoop dat we er tegen het eind van het jaar uit zijn" aldus Kiel.