• Gemeente Leusden

Tijdelijke afsluiting deel fietspad langs Valleikanaal

LEUSDEN Het fietspad langs het Valleikanaal, het Jaagpad in Leusden, wordt tijdelijk afgesloten tussen de Asschatterweg en het Krakhorsterverlaat (bij Valleipark). De afsluiting duurt naar verwachting van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 10 november 2017. Voor fietsers wordt een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Buiten werktijden is het Jaagpad weer toegankelijk voor fietsers.

In deze periode vervangt Waterschap Vallei en Veluwe de bestaande oeverbescherming In het Valleikanaal, ten noorden van stuw Asschat in Leusden. Dit is nodig om uitslijting van de oevers te voorkomen. De nieuwe oeverbescherming bestaat uit planken over een lengte van 375 meter. De planken worden in de grond getrild. Waterschap Vallei en Veluwe probeert de overlast van het trillen tot een minimum te beperken.