• Frits van Breda

Tiende Matchbeurs wordt een feestje

LEUSDEN Op 13 november om 8 uur in de morgen komen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voor de tiende keer bij elkaar. Doel is om binnen korte tijd zo veel mogelijk overeenkomsten te sluiten waarbij Leusdense bedrijven wensen inwilligen van groeperingen die hulp nodig hebben. Na een gezamenlijk ontbijt wordt om 9.00 uur de bel geluid om aan te geven dat de beursvloer is geopend. Precies anderhalf uur later stopt de beurs en wordt de balans opgemaakt. Tien jaar geleden kwamen er 26 matches tot stand. Dat aantal is snel gestegen. Vorig jaar eindigde de beurs met een totaal van 167 gesloten overeenkomsten.

Frits van Breda

Nadat vorig jaar afscheid werd genomen van voorzitter Fred Bakema moesten de leden van de stuurgroep, die de matchbeurs organiseert, op zoek naar een nieuwe voorzitter. ,,Tijdens de eerste bijeenkomst keek iedereen mijn kant uit", zegt Maartje van den Berg. Het was duidelijk dat iedereen van mening was dat zij de aangewezen persoon was om het voorzitterschap over te nemen. Onder haar leiding en met hulp van de coördinator José IJsseldijk, werkzaam bij Larikslaan2, gaat straks de tiende beurs van start.

De matchbeurs zal dit jaar vanwege haar tienjarig bestaan zeker een feestelijk tintje hebben. Waar dat feestelijke uit zal bestaan houdt de organisatie nog even voor zich. De periode dat maatschappelijke organisatie hun wensen konden indienen is inmiddels voorbij. Alle vragen worden in rubrieken ingedeeld zodat bedrijven die mee willen werken een duidelijk overzicht hebben van de verzoeken die zijn binnengekomen. Bedrijven kunnen zich nog wel melden als ze een bijdrage willen leveren aan de matchbeurs door organisaties, die daar om vragen, te helpen.

Voorzitter Maartje van den Berg is erg duidelijk over haar taak. ,,Ik bouw voort op het succes van de afgelopen jaren." Inmiddels is er wel een nieuw element toegevoegd met betrekking tot de voorbereiding van de beurs. Op 12 september namen 26 belangstellenden, vertegenwoordigers van 20 maatschappelijke organisaties, deel aan de workshop 'Goede Zaken'. Tijdens die bijeenkomst, die werd gehouden in boerderij Groot Zandbrink, werd van gedachten gewisseld over een nog beter functioneren van de matchbeurs. De vraag kwam aan de orde of maatschappelijke organisaties ook niet elkaar zouden kunnen helpen.

Dit jaar vragen de organisatoren nadrukkelijk aan de organisaties, die geholpen worden door het bedrijfsleven, of ze geen tegenprestatie kunnen leveren. ,,Het is echter beslist geen verplichting" aldus José IJsseldijk. Voor meer informatie over de matchbeurs kan men met haar contact opnemen, tel 0033-3034444 of j.ijsseldijk@larikslaan2.

Op de foto vlnr José IJsseldijk (projectleider) en Maartje van den Berg (voorzitter). Foto: Frits van Breda