• Foto Van Denderen
  • Foto Van Denderen
  • Foto Van Denderen

Tiende Matchbeurs breekt records

LEUSDEN De eerste Matchbeurs werd in 2006 gehouden. Het betrof een initiatief om maatschappelijke organisaties op een creatieve manier te verbinden met het bedrijfsleven. Het resultaat was destijds dat er 26 'matches' gesloten werden, afspraken die door de notaris werden vastgelegd. Vorige week vrijdag vond de tiende Matchbeurs plaats in de door AFAS beschikbaar gestelde ontvangstruimte en restaurant. Na een uur openstelling van de 'beursvloer' kon de balans worden opgemaakt. Vertegenwoordigers van 55 bedrijven en 60 organisaties bleken in totaal 183 matches gerealiseerd te hebben.

Traditiegetrouw kwamen alle betrokkenen al om 8 uur 's morgens naar AFAS voor een ontbijt. Behalve de inbreng van dit bedrijf werd, net als bij vorige gelegenheden, de maaltijd mede mogelijk gemaakt door de twee Leusdense Jumbosupermarkten en Roest Leusden BV.

Zoals gebruikelijk was er voor de ochtendmaaltijd een half uur uitgetrokken. Klokslag half negen opende burgemeester Annemieke Vermeulen de beursvloer door het luiden van de bel. Vanwege het tienjarig bestaan was het complete college van B en W aanwezig. De burgemeester noemde in haar openingsspeech het evenement 'Leusden op zijn best'.

DOORLOPENDE MATCHBEURS Ze wees er op dat er in Leusden eigenlijk sprake is van een doorlopende matchbeurs. Steeds vaker weten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar te vinden als er iets moet gebeuren. Voor de organisatie had ze een cadeautje meegenomen, een beachflag die ook bij volgende gelegenheden gebruikt kan worden.

Na de opening van de 'beursvloer' werd het een hectische situatie. Organisaties gingen met hun wensen op zoek naar bedrijven waarvan ze hoopten dat die konden helpen. Het omgekeerde gebeurde ook. Tal van organisaties en bedrijven hebben van tevoren kenbaar gemaakt dat ze iets te bieden hebben. Zo boden leden van de Lions Club Leusden aan om de handen uit de mouwen te steken voor organisaties die hulp nodig hebben. De Rabobank bood workshops aan en de MBO Amersfoort bood studenten aan die bijvoorbeeld konden helpen bij het opzetten van een administratie en een marktonderzoek konden doen.

Ruim voor de Matchbeurs plaatsvindt werd er een overzicht opgesteld met alle vraag en aanbod. Dit jaar betrof het een lijst met 172 items.

BOL033 Op de beursvloer waren een vijftigtal bedrijven vertegenwoordigd. Een vreemde eend in de bijt is BOL033 dat staat voor Borrel Ondernemend Leusden. Elke eerste vrijdag van de maand komen ondernemers bij elkaar in grill-restaurant La Corbeille, onderdeel van activiteitencentrum de Korf. Op dit moment maken ruim 250 ondernemers deel uit van het BOL033-netwerk. Na een zeer geslaagde deelname aan eerdere beurzen was ook deze keer het ondernemersnetwerk met een eigen 'beurshoek' aanwezig op de Matchbeurs. BOL033 heeft belangstellenden, waaronder een groot aantal zzp'ers, opgeroepen 8 uur over te werken voor een organisatie die een vraag heeft ingediend. De beslissing om weer mee te doen werd vorige maand tijdens een 'borrel' genomen. Resultaat was dat 25 creatieve professionals bereid waren om in 5 teams voor 5 organisaties op 25 maart 2016 aan de slag te gaan. Het betreft dan vraagstukken over marketing, communicatie maar ook is er expertise op het gebied van financiën of organisatievraagstukken. Het streven is dan om in 8 uur tijd (van 17.00 tot 01.00 uur) een zo afgerond mogelijk product, concept of advies af te leveren.

Tijdens de Matchbeurs hebben vier ondernemers die deel uitmaken van het BOL-netwerk kennis gemaakt met 9 organisaties die mogelijk door specialisten geholpen kunnen worden. De vragen variëren van het opzetten van een marketingplan (Kringloopcentrum Leusden) tot het helpen met het realiseren van een goede website en het maken van een nieuwsbrief (Wereldwinkel). Op korte termijn wordt door de vrijwilligers van BOL033 een selectie gemaakt uit de organisaties die hulp nodig hebben. Na een uitgebreider gesprek met de diverse organisaties wordt dan besloten wie men gaat helpen.

De Matchbeurs krijgt ongetwijfeld volgend jaar een vervolg. Alleen vindt die niet meer plaats bij AFAS. Na vijf jaar gebruik gemaakt te hebben van de gastvrijheid van deze onderneming biedt een ander Leusdens bedrijf ruimte aan de beursgangers.

Burgemeester Vermeulen: 'Leusden op zijn best'

Frits van Breda

Foto's Rinus van Denderen

o.a. Burgemeester Annemieke Vermeulen opent de Matchbeurs

Notaris Marcel Magnée legt de gesloten matches formeel vast

De 'beurshoek' van BOL033 met vlnr Lisette van Essen, Coos Koster, Marina van Houte, Hilde van den Heuvel

De 'spreekstalmeester' Jeroen ten Hacken