• De groene strook aan de zuidzijde van de Tabaksteeg blijft in beeld voor woningbouw.

    Marcel Koch

Tabaksteeg blijft in het vizier

LEUSDEN De groene strook aan de zuidzijde van de wijk Tabaksteeg blijft in beeld als locatie voor 28 woningen en een park. Een verkenning van de gemeente naar een alternatieve plek heeft niets opgeleverd.

Marcel Koch

Het CDA reageerde teleurgesteld. Nadat wethouder Wim Vos de gemeenteraad had geïnformeerd, stelde de fractie diezelfde avond nog een verklaring op. Hierin zegt het CDA dat de mondelinge afspraak, om in de Tabaksteeg-Zuid, de komende 20 jaar niet te bouwen, in het geding lijkt te komen. Volgens het CDA betrof het een mondelinge belofte vanuit het GEM-kantoor, de firma Heijmans en de gemeente Leusden. Met name door deze belofte, schrijft de CDA-fractie, heeft het CDA de vorige collegeperiode tegen het huidige plan gestemd.

MEDEWERKING Wethouder Vos besprak de vruchteloze uitkomst van de verkenningen ook met een delegatie van de bewoners van de Tabaksteeg. ,,We zijn uiteraard teleurgesteld, maar geenszins verrast'', zegt gedelegeerde Cor Visser stellig. ,,In eerdere overleggen die we hebben gevoerd, maakten we op dat Stichting De Boom en Heijmans geen enkele medewerking wilden verlenen aan alternatieven. De politiek dacht die medewerking wel te zien, maar die inschatting is onjuist gebleken.'' Volgens Visser houdt zowel De Boom als Heijmans stoïcijns vast aan de eigen belangen. ,,Als bewoners zijn wij niet inhoudelijk betrokken geweest bij de verkenningen.''

De bewoners aan de Tabaksteeg hebben zich vanaf het begin gekeerd tegen de bouwplannen. Bij groen licht verliezen zij hun weidse en unieke uitzicht met als mogelijk gevolg waardevermindering van hun woning.

RESPECTEER Wethouder Vos (CDA) begrijpt de teleurstelling. ,,Ik respecteer ieders standpunt.'' Op de vraag of hij net zo teleurgesteld is als zijn eigen partij, reageert hij: ,,Ik heb nu een andere rol. Als wethouder probeer ik zo goed mogelijk het coalitieakkoord uit te voeren. Nee, ik voel ik me daar helemaal niet ongemakkelijk bij. In de aanloop naar het raadsbesluit van het vorige college vond ik het plan geen briljant idee, maar ik respecteer het democratisch besluit. Hoe ik dit dossier zou willen omschrijven? Daar is eigenlijk maar één woord voor: complex. Het heeft nog een lange weg te gaan."

GRONDRUIL De ontwikkeling van het gebied Tabaksteeg Zuid staat al enige tijd op de politieke agenda. In december 2017 besloot de toenmalige raad dat de gemeente in principe en onder voorwaarden medewerking verleende aan de ontwikkeling van maximaal 28 woningen aan de zuidkant van de Tabaksteeg. Het plan, ingegeven door de veelbesproken grondruil tussen Stichting De Boom en Heijmans, werd destijds in een tjokvolle raadszaal met een krappe meerderheid aangenomen. VVD en Marcel Sturkenboom van PvdAGroenlinks behoorden net als het CDA tot de tegenstemmers. Laatstgenoemde partij doet in haar verklaring een beroep op alle uitvoerende partijen om zich te blijven inspannen voor een breed gedragen plan.