• Femke Lauxtermann en Wilma de Groot tijdens Vossenjacht met taalopdrachten.

    Hans Beijer

Taalhuis Leusden bevordert integratie

LEUSDEN Het Taalhuis Leusden is in zijn eerste jaar een groot succes gebleken. Het werd inderdaad het laagdrempelige inlooppunt voor mensen die moeite hebben met het lezen, spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Vorige week maakten in de bibliotheek Leusden de drijvende krachten achter Taalhuis Leusden, Femke Lauxtermann (medewerkster bibliotheek Leusden) en Wilma de Groot (specialist laaggeletterdheid bibliotheek Eemland), in een feestelijke setting de balans op van het eerste jaar.

Hans Beijer

Zij spreken in hun presentatie grote waardering uit voor alle organisaties en vrijwilligers die samenwerken in het Taalhuis en die ieder op hun manier hun steentje bijdragen aan het oplossen van 'taalproblemen'.

TAALCAFÉ De belangrijkste poot van het Taalhuis is het Taalcafé, elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek Leusden. Hier kunnen deelnemers de Nederlandse taal oefenen door het spelen van taalspelletjes, het voeren van gesprekjes en het samen lezen of doornemen van boeken en leermaterialen uit de Taalcollectie van de bibliotheek. Deze activiteit is geheel kosteloos. Er zijn momenteel zestien taalcoaches werkzaam, met in totaal 36 deelnemers. Om nog meer deelnemers van dienst te kunnen zijn, is er de wens om het Taalcafé voortaan ook op één avond in de week te organiseren.
GILDE SAMENSPRAAK De meeste taalcoaches zijn afkomstig van Gilde Samenspraak. Het Gilde Leusden heeft als doelstelling om kennis, kunde en ervaring belangeloos te willen delen met anderen. Behalve op taalgebied geeft het Gilde onder andere de gratis internetcursus 'Klik en Tik'. Inmiddels is het Gilde ook bezig met het opzetten van de VoorleesExpress, die ervoor moet zorgen dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Op die manier probeert men samen met de ouders voor elkaar te krijgen dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

MOEDERTAAL Daarnaast zijn er diverse andere mogelijkheden om Leusdenaren met Nederlands als moedertaal en die met een andere culturele achtergrond met elkaar te laten communiceren, en wel via gezamenlijke activiteiten, waardoor de laatsten 'spelenderwijs' de taal beter gaan beheersen. Denk bijvoorbeeld aan 'Make & Mend' (locatie: Olmenlaan 8) waar mensen samen hun vak of hobby, namelijk het maken en vermaken van kleding en handwerken, kunnen uitoefenen.

Er wordt dan zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Bij de maandelijkse Eetavonturen van St. Gastvrij Leusden gaat het om samen koken en eten op de derde donderdag van elke maand. Vanaf juli gebeurt dat in De Bron/Smederij (Hoefijzer 18). En in de zomermaanden, als het Taalhuis tijdelijk geen activiteiten heeft, worden wel drie gezellige zomeravondcafé's gehouden, met wandelingen onder leiding van een VVV-medewerkster, georganiseerd voor taalcoaches, vrijwilligers en deelnemers van activiteiten van het Taalhuis. De eerste keer op 16 juli, start om 19.30 uur bij de bibliotheek.

VOSSENJACHT Lauxtermann en De Groot benadrukken dat alle activiteiten van het Taalhuis de integratie van Nederlanders en mensen uit andere culturen bevorderen. Om dit te illustreren hebben zij ter afsluiting een soort Vossenjacht met taalopdrachten georganiseerd, waaraan gemengde groepjes van mensen uit Nederland en andere landen, waaronder de leerlingen van Taalschool Voila, meedoen. Een leerzaam, soms hilarisch en zeker gezellig slot van de ochtend.