Subsidieverlening Larikslaan2

LEUSDEN Het college verleent een subsidie aan Larikslaan2 van 1.726.480 euro voor het uitvoeren van taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Het bedrag is onder andere bestemd voor het voeren van gesprekken met cliënten die in aanmerking komen voor voorzieningen, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, jongerenwerk op straat en communicatie.