• Lex van Lieshout

Subsidie voor Coach4You

LEUSDEN Het college verleent een subsidie van € 1.750, - aan Stichting Gilde voor het project Coach4You. Dit project ondersteunt risicokinderen en hun opvoeders met als doel kinderen succesvol te maken en hun kans op een ononderbroken schoolloopbaan te vergroten, en daarmee hun kansen in de maatschappij. De vrijwillige coaches begeleiden kinderen bij de overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.