• Provincie Utrecht

Stichting Kunstpromotiewinnaar van het Gouden Vraagteken

LEUSDEN Dertien culturele vrijwilligersorganisaties zijn de winnaars van het Gouden Vraagteken, waaronder Stichting Kunstpromotie  Leusden en Woudenberg. De organisaties ontvangen een Advies op Maat-traject. Advies op Maat is onderdeel van het programma Cultuur Onderneemt, van de Provincie Utrecht. 

De organisaties gaven zich voor het Gouden Vraagteken op omdat zij graag nieuwe leden werven, meer inkomsten zoeken en willen leren op het gebied van PR en communicatie. Het Advies op Maat-traject biedt culturele stichtingen en verenigingen uit de provincie Utrecht professionele ondersteuning en advies over vraagstukken als strategieontwikkeling, fondsenwerving, PR en marketing en vrijwilligersbeleid. Vijf dagdelen krijgen de organisaties advies van de SESAM Academie.

Advies op Maat is onderdeel van het programma Cultuur Onderneemt. Met dit programma stimuleert provincie Utrecht het ondernemerschap van de culturele sector onder andere door het ontwikkelen van alternatieve financieringsvormen en het bevorderen van samenwerking in het culturele veld in brede zin; culturele instellingen, zzp'ers, erfgoedinstellingen, creatieve ondernemers en bedrijven. Het beoogde effect is een duurzame relatie tussen de culturele sector, markt en maatschappij.