• Gemeente Leusden

'Stel afvaltarief een jaar uit'

LEUSDEN Door het gedifferentieerde afvaltarief (Diftar op restafval) pas in 2018 vast te stellen voor 2019 ontstaat er gelegenheid om nog eens goed te kijken naar de effecten van de afvalstoffenheffing en de tarivering voor met name eenpersoonshuishoudens, het voorkomen van afvaltoerisme en ongewenste dumpingen. Dat stelt oud Milieuboer en CML-vrijwilliger Fokko Tilma in een open brief aan de Leusdense raadsleden.

,,Recent staan in plaatsen waar het Leusdense Nieuwe Inzamelen al is ingevoerd, huishoudingen die geen afvalzakken brengen naar ondergrondse containers, hoog op gemeentelijke agenda's. Deze groep van 'niet - brengers' wordt ook wel aangeduid als Nulaanbieders'', aldus Tilma.

,,Net als in andere steden en dorpen met een vorm van Diftar is ook in Leusden een bepaald percentage Nulaanbieders te verwachten. Tevens speelt het uit Arnhem overgewaaide zwerfafvalklepje, als toegevoegd onderdeel van alle ondergrondse brengcontainers, een hinderlijke rol in het voorkomen van sluikstort en preventie van huishoudelijk restafval.''

Meer informatie is te vinden op de website van Milieuorganisatie CML en Facebook Daan Duurzaam Leusden.