• Gemeente Leusden

Sportorganisaties werken aan nieuw Lokaal Sportakkoord

LEUSDEN Wethouder Wim Vos ondertekende vrijdag samen met zeven sportorganisaties een intentieverklaring om invulling te geven aan een nieuw Sportakkoord voor Leusden. De zeven sportorganisaties zijn: KC Antilopen, Mixed Hockeyclub Leusden, Leusder Handbal Vereniging, Gymnastiekvereniging Impala Leuden, Trim- en Tourclub Leusden, Roda '46 en tennisvereniging LTV Leusden.

In het akkoord komen ambities te staan op het gebied van sport en bewegen en hoe ze die met elkaar willen bereiken. Ook maatschappelijke partners uit het onderwijs, de zorg en het sociaal domein worden hierbij betrokken, evenals de sportorganisaties die niet aanwezig konden zijn bij de ondertekening. Het streven is om medio oktober het Sportakkoord te ondertekenen.

Met het Leusdens Sportakkoord wordt uitvoering gegeven aan het Nationaal Sportakkoord. Afgelopen zomer ondertekende de minister voor Medische Zorg en Sport samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners dit
akkoord met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.