'Spitsrijders A28 ontdekken snelbussen langs file'

LEUSDEN Het gebruik van de spitsbussen over de A28 richting Utrecht is met 10 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor en is daarmee zo'n 7 procent hoger dan in de rest van de regio, meldt Goedopweg.

Sinds april 2015 mogen de snelbussen van Connexxion, dankzij een ontheffing van Rijkswaterstaat, in geval van file over de vluchtstrook rijden. Initiatiefnemers van de anti-file-acties, Goedopweg en vervoerder Connexxion zijn tevreden over de passagiersaantallen. ,,Net als op andere wegen in Nederland zien we op de A28 de filedruk toenemen door de aantrekkende economie", zegt Theo van de Gazelle, Lid van de stuurgroep Beter Benutten Vervolg en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. ,,Om automobilisten een goed alternatief te bieden, is ingezet op de bus die langs de file rijdt. Dit verlicht de filedruk én de passagiers zijn op tijd op plaats van bestemming." In de eerste maanden van 2015 zijn allereerst de vluchtstroken gereed gemaakt voor de spitsbussen. Daarna zijn in april de spitsbussen gaan rijden. Twee vanuit Amersfoort en één vanuit Leusden, met een halte op P+R Soesterberg om aan de wensen van de forens te voldoen.

KERNGEBIEDEN Het afgelopen jaar is het aantal passagiers in de bus met 10 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De groei komt voornamelijk door inwoners uit Amersfoort en Leusden. Dankzij de spitsbussen (buslijnen 276, 296 en 299) hebben zij namelijk een directe en snelle verbinding met belangrijke economische kerngebieden aan de oostkant van Utrecht: De Uithof en Rijnsweerd. Ook het gebruik van zowel P+R Soesterberg als de Carpoolplaats Leusden groeit dankzij deze spitsbussen.

GOEDOPWEG In de regio Midden-Nederland zijn door Goedopweg (een samenwerkingsverband in het kader van het landelijke overheidsprogramma Beter Benutten Vervolg van de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, ministerie Infrastructuur en Milieu en werkgevers verenigd in de U15) diverse initiatieven gestart om fietspaden, het OV en het wegennet dusdanig te verbeteren en te benutten dat de doorstroming verbetert. Zo moet de regio bereikbaar én leefbaar blijven. Meer informatie over Goedopweg en de projecten is te vinden op goedopweg.nl