• Familie Wasegh op archieffoto

Spanning rondom uitzetting Nader Wasegh loopt op

door Hans BeijerDe spanning bij Nader Wasegh en zijn vrouw Shahjan loopt hoog op nu de dag van uitzetting van Wasegh, vrijdag 10 oktober, steeds dichterbij komt. Beiden zijn Afghaanse vluchtelingen die al sinds 1997 in ons land verblijven en middels het verkrijgen van een permanente verblijfsstatus een nieuw leven trachten op te bouwen. Wasegh woont sinds het voorjaar van 1999 op kasteel Stoutenburg, waar hij als vrijwilliger werkt voor het Franciscaans Milieuproject. Als lid en bewoner van dit project heeft Guy Dilweg door de jaren heen meegeleefd met het wel en wee van dit echtpaar. ,,Deze mensen hebben al een lange weg van procedures, beschikkingen en bezwaarschriften achter de rug. Het was hun goed recht. En nu, na zoveel jaren waarin Nader volledig is ingeburgerd en prima Nederlands spreekt, zou hij ineens uitgezet moeten worden?" Het onbegrip is groot bij Dilweg, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat Shahjan inmiddels wél een verblijfsstatus heeft verworven en in vervolg hierop een huurwoning van de Woningstichting mocht betrekken. De uitzetting zou betekenen dat Wasegh van zijn vrouw gescheiden wordt. Dilweg: ,,Shahjan huilt al dagen achtereen, zo wanhopig is ze. Zij kan absoluut niet alleen in Nederland leven zonder haar man, wij vinden dit echt onmenselijk." Dergelijke kwalificaties horen we dezer dagen vaker. John Spijkerman, Leusdens raadslid van D'66: ,,Het zou inhumaan zijn om Wasegh en zijn vrouw van elkaar te scheiden, en dat terwijl ze al 18 jaar in Nederland leven." Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober j.l. drong hij er namens zijn fractie dringend op aan dat het college van B en W van Leusden 'alle mogelijke instrumenten' zou aanwenden om de uitzetting te voorkomen. ,,Wij pleiten ervoor dat Wasegh in Nederland de uitspraak van het Europees Hof in zijn zaak tegen de Nederlandse staat kan afwachten. Mede gezien zijn achtergrond is zijn veiligheid eenmaal terug in Afghanistan in het geding", aldus Spijkerman. In die achtergrond zit dan ook het probleem. De naderende uitzetting van Wasegh volgt namelijk op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 19 september j.l. Daarin werd zijn verzoek om een verblijfsvergunning afgewezen. De Nederlandse overheid beschouwt Wasegh als ongewenst vreemdeling. Dit hangt samen met zijn zogeheten 1 F status. Wasegh is indertijd een niet onbelangrijk lid van de communistische partij in Afghanistan geweest. Omdat het toenmalige regime verdacht wordt van schendingen van mensenrechten, valt Wasegh als voormalig partijlid onder artikel 1 f van het Vluchtelingenverdrag. Hij wordt kortom verdacht van oorlogsmisdaden dan wel ernstige mensenrechtenschendingen. Bewijzen daarvoor zijn echter nooit geleverd. Vandaar Wasegh's zaak bij het Europees Hof tegen de Nederlandse staat, die hij verwijt zijn asielaanvraag niet juist te hebben behandeld. Deze zaak loopt al sinds 2010. Dilweg: ,,De Nederlandse overheid scheert in dit soort kwesties iedereen automatisch over één kam. Dit strookt niet met ons eigen rechtssysteem, waarbij elke zaak op individueel niveau bekeken moet worden."Diverse mensen, organisaties en partijen hebben zich inmiddels het lot van Wasegh en zijn vrouw aangetrokken. Er zijn verschillende brieven gestuurd richting Tweede Kamer en verantwoordelijke staatssecretaris Fred Teeven in het bijzonder. In vervolg op het verzoek van John Spijkerman om actie te ondernemen heeft burgemeester Vermeulen weliswaar aangegeven niet over de bevoegdheden te beschikken om de beslissing over de status van Wasegh te beïnvloeden, maar zegde zij wel toe contact met Teeven op te nemen over deze kwestie. Dit is inmiddels gebeurd, zo liet de gemeente Leusden maandag desgevraagd weten.