• Marcel Koch

SP gaat protesteren: ´Geen lijfelijk contact, wel pit´

LEUSDEN Met een flink aantal Leusdenaren reist SP Leusden op maandag 4 september af naar het Utrechtse provinciehuis om daar de vergadering van de commissie mobiliteit te verstoren, in de hoop dat Provinciale Staten alsnog besluit een buslijn door de zuidelijke wijken van Leusden-Centrum te laten rijden.

Marcel Koch

In Theater De Tuin vond afgelopen week actieoverleg plaats. Als de bijeenkomst half op weg is, vraagt een van de aanwezigen voorzichtig naar het karakter van de actie. ,,Die is toch wel zonder lijfelijk contact hè?" Ruud Stuivenberg, die de opwarmavond zowel gedreven als losjes leidt, stelt de vraagstelster gerust. ,,We houden ons aan de regels, gaan beslist geen rel schoppen en lijfelijk contact zullen we vermijden. Maar het wordt wel een actie met pit. Het is tenslotte twee minuten voor twaalf. We willen de bus terug in alle wijken van Leusden.'' 

STANDVASTIG Volgens Stuivenberg, actiecoördinator en algemeen bestuurslid van SP Leusden, is de fase van keurig vertellen dat de dienstregeling van busvervoerder Syntus niet voldoet een gepasseerd station. ,,Helaas heeft onze bestuurlijke aanpak geen resultaat opgeleverd en dus is het tijd voor een andere methode. Met deze actie willen we bovendien aan de raadsleden van Provinciale Staten laten zien dat we standvastig zijn, we geven de strijd niet op.'' Over wat die actie met pit precies behelst, zegt hij desgevraagd na afloop: ,,We zullen zien hoe de omstandigheden zijn en hoe de sfeer is. We moeten ons in ieder geval luid en duidelijk laten horen en daar mag wat mij betreft best een beetje drang bij gebruikt worden. Hoe? Nou ja, ik kan me  zo voorstellen dat ik me een beetje breed maak als we de commissieleden op de stoep van het provinciehuis opvangen.'' Overigens benadrukt Stuivenberg dat het hier geen SP kwestie treft.  ,Dit is puur een Leusdense kwestie. Wij als SP faciliteren enkel deze actie en ja, daar zijn we trots op. Ik heb respect voor mensen die zeggen niks met de SP te hebben, maar wel de actie ondersteunen. Maar diezelfde mensen moeten dan ook respect hebben dat wij SP zijn. Dit ligt in ons hart. We zien onrecht en daar hebben we een broertje dood aan.''

ONVREDE Welgeteld 53 Leusdenaren (hoofdzakelijk senioren) kwamen naar theater De Tuin om over de aanstaande actie te praten. Stuivenberg was blij met het aantal en proefde actiebereidheid. ,,Ik  hoop dat we uiteindelijk met heel veel Leusdenaren op 4 september bij het provinciehuis staan, want hoe meer mensen hun onvrede komen uiten, hoe meer kans van slagen.''Op de achterste rij van het theater hebben twee dames aandachtig zitten luisteren. Op de vraag of ze denken dat de aanstaande actie effect sorteert, trekken ze een bedenkelijk gezicht. ,,Maar wie niet schreeuwt, krijgt sowieso niks gedaan.'' Het zal Stuivenberg en zijn SP kompanen als muziek in de oren klinken.

Leusdenaren die ook met de speciale actiebus meewillen op 4 september kunnen contact opnemen met SP organisatiesecretaris Annet Belt op telefoonnummer 06-20940659.