• Guus van Ginkel: ,,SP wil inspraak burger bij plannen goed geregeld hebben.?

    Privé

'SP: echte zeggenschap voor de burger'

LEUSDEN In de rubriek Raadgever komt elke week een lid van de gemeenteraad aan het woord over een item dat hij of zij zelf heeft gekozen. Deze week Guus van Ginkel van de SP over de Omgevingswet.

,,Er komt een nieuwe wet aan. De Omgevingswet moet bestaande wetten vervangen. In de wet wordt op hoofdlijnen zaken geregeld zoals een duurzame samenleving, de energie-transitie en de inrichting van de openbare ruimte. Het is een ingewikkelde wet, maar ook een vage. Een aantal regels is er in vastgelegd, maar veel zaken zijn niet geregeld, die moet de gemeenteraad zelf invullen. Zij krijgt hiervoor veel ruimte. Waar te beginnen? Een belangrijk onderdeel is de burgerparticipatie. Dat is mooi, want daar zijn veel ongenoegens over. Met deze wet heeft de raad het zelf in de hand."

,,Inspraak, zoals nu geregeld, voldoet niet meer. Projectontwikkelaars zien het luisteren naar inwoners soms als een procedurele hobbel, omdat het nu eenmaal zo moet. Overal in het land is het hetzelfde: Inwoners vinden dat zij te laat, of onvolledig geïnformeerd worden en bij de presentatie van nieuwe plannen staat eigenlijk alles al vast. Zij voelen zich overvallen, niet serieus genomen. Bezwaren worden weggeredeneerd of niet vermeld in een verslag van de informatieavond. Als dat verslag er al is! Daarom moet de Gemeenteraad formuleren aan welke eisen de burgerparticipatie moet voldoen. Het overlaten aan projectontwikkelaars en erop vertrouwen dat het goed gaat? Kijk maar naar de bewoners van de tabakssteeg. Daar werden de inwoners, na een omstreden grondruil, overvallen met bouwplannen. Als goedmaker mogen zij meedenken over de inrichting van een 'park'. Een strook van zestig meter breed, voor de kenners: dit noemen we een groenstrook. Natuurlijk, mensen moeten wonen. Maar hier had in het beginstadium al gelegenheid moeten zijn voor belanghebbenden/ belangstellenden om mee te denken. (Niet alleen met omwonenden, maar met iedereen die zich, op welke manier dan ook, bij de plannen betrokken voelen).Voor de belanghebbenden die het lastig vinden om het woord te voeren is internetconsultatie mogelijk een oplossing. Goed, de Gemeenteraad en de inwoners van Leusden hebben een gemeenschappelijk doel: het dorp mooi en leefbaar maken. Zij gaan voor een leefbare buurt. Projectontwikkelaars willen geld verdienen. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar zij vertrekken weer naar een volgend project. Zij willen natuurlijk ook mooie dingen maken. Maar laten we bedenken dat iedere ruimte die de Gemeenteraad open laat, direct ingenomen wordt. En de inwoners niet per definitie aan het langste touw trekken."

,,In de nieuwe omgevingswet kan de raad kiezen hoe de burgerparticipatie geregeld wordt. SP Leusden wil het goed geregeld hebben. Zij wil de actieve, betrokken en verantwoordelijke inwoner ondersteunen. De SP wil de gemeenschapszin versterken. Het begint bij luisteren en gehoord worden. Zoals de Filosoof en Historicus R. van Raak het laatst in theater de Tuin verwoordde: Een mens wil respect en erkenning, wil gehoord worden. Bij de behandeling van de wet zal SP Leusden kiezen voor vroege participatie."

Guus van Ginkel, raadslid SP Leusden (guusvanginkel@icloud.com).