• Marcel Koch
  • Ruud Stuivenberg

    eigen foto

SP: de plakvlieg van Syntus

LEUSDEN SP Leusden bereidt nieuwe acties voor nu het laat aanzien dat zowel Syntus als Provinciale Staten van Utrecht lak heeft aan de heersende onvrede over het uitblijven van een buslijn in de zuidelijke wijken van de kern Leusden. ,,We gaan de acties verharden'', zegt Ruud Stuivenberg van SP Leusden stellig.

Marcel Koch

SP Leusden, vanaf het begin als een plakvlieg op de huid van Syntus, heeft genoeg gezien en gehoord. De lokale politieke partij wijkt af van het fluwelen pad van de lieve vrede en daarbij hoort ferme taal. En dus zegt algemeen bestuurslid Ruud Stuivenberg: ,,We gaan de grens opzoeken van wat wel en wat niet mag." Grootspraak? Geenszins, merkt hij op. ,,Het moet nu maar eens afgelopen zijn met die halsstarrigheid van Syntus en Provinciale Staten. Leusden verdient een gedegen dienstregeling, waaronder een buslijn die ook de mensen in de zuidelijke wijken van de kern Leusden bedient.''

JURIDISCHE STAPPEN Over de wijze waarop de Socialistische Partij vervoerder Syntus en Provinciale Staten op andere gedachten wil brengen doet hij geen mededelingen. Wel wil Stuivenberg verklappen dat de SP overweegt om juridische stappen tegen Syntus te ondernemen. ,,Want in onze ogen voldoet Syntus niet aan het programma van eisen die de provincie destijds heeft gesteld. Openbaar vervoer moet vraag gestuurd zijn. Nou het vervoersplan van deze vervoerder is dat niet. Ja, ik weet dat Syntus cijfers voorlegt waaruit blijkt dat lijn 17 (een samenvoeging van de oude lijnen 77 en 78) aan de verwachtingen voldoet, maar op onze beurt zeggen wij: Syntus goochelt met cijfers.''

ARROGANTIE Het bestuurslid zegt te begrijpen dat Syntus er op de wereld is om geld te verdienen. ,,Maar ik vind het niet kunnen dat Syntus weinig of geen boodschap heeft aan de negatieve signalen uit de dagelijkse praktijk.'' Stuivenberg schetst een beeld van het ene oor in het andere oor uit. ,,Belangengroeperingen worden vriendelijke te woord gestaan, maar er wordt verder niks met hun opmerkingen gedaan en zelfs de gemeenteraad en het college, waar de rijen inmiddels gesloten zijn en men er van overtuigd is dat het anders moet, zijn vooralsnog een roepende in de woestijn. Het is arrogantie ten top."

Ook de rol van verantwoordelijk gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (,,Ik kan haar naam zo langzamerhand dromen'') vindt hij discutabel. ,,Ze staat erbij en kijkt ernaar. Ze geeft niet thuis'', aldus Stuivenberg. Tot zijn ergernis zag hij vorige week een motie van de SGP om een lijndienst door de zuidelijke wijken van het centrum te laten rijden door de Staten van tafel worden geveegd. ,,Dat Provinciale Staten doof is voor geluiden uit de samenleving vind ik zeer ongepast. Dit riekt naar regentengedrag.'' De motie kreeg alleen steun van de PvdA, SP en 50Plus.

Medio september komt Syntus met het definitieve vervoersplan. Stuivenberg verzekert dat de SP de busmaatschappij op de huid blijft zitten. Maar wat is er tot nu toe bereikt? Na een korte stilte: ,,Dat we de gemeenteraad en college volledig aan onze zijde hebben. Als we samen optrekken, inclusief de belangengroeperingen, hebben we wellicht kans om iets te bereiken.''

SMEEKBRIEF Joke Staal heeft wel oren naar nieuwe acties. Sinds de komst van Syntus, december vorig jaar, is haar sociale leven naar eigen zeggen ontregeld. ,,Ik ga veel minder met de bus dan voorheen'', aldus Staal woonachtig in de wijk Zwanenburg waar de lijnbus uit het straatbeeld is verdwenen. Een week terug schreef de Leusdense, vanwege een lichte visuele beperking afhankelijk van het openbaar vervoer, een smeekbrief aan de statenleden van de Provinciale Staten van Utrecht. ,,Omdat ik erg teleurgesteld ben in het openbaar vervoer in Leusden sinds Syntus daar verantwoordelijk voor is. Hoe kun je nou een aantal wijken zomaar uit de route halen? Het zal best met geld te maken hebben, maar hebben ze dan totaal geen oog voor de gevolgen? Syntus heeft toch ook een sociale functie? Op hun bussen staat vervoer vanuit het hart, maar ik twijfel sterk of het hart van deze vervoerder een sociaal randje heeft. Ik begrijp best dat sommige lijnen niet rendabel zijn, maar dan kun je toch de frequentie terugschroeven?'' 

Om nu de lijnbus te nemen, is Staal aangewezen op halte Geertrudishof, vanaf haar voordeur een wandeling van 13 minuten, hoewel ov9292 negen minuten aangeeft. ,,Het woon-werkverkeer kost mij nu gemiddeld 30 minuten extra per dag. Bovendien is het 's avonds geen prettige gedachte om als vrouw alleen 13 minuten door het donker te lopen.'' 

Fan van de buurtbus is ze niet. ,,Ik heb twee pogingen gedaan om met de buurtbus mee te gaan, maar beide keren kwam hij niet. Eigenlijk is het toch bespottelijk dat ze een buurtbus met vrijwilligers nota bene als alternatief aanbieden. Leusden is toch geen dorp van tweeduizend mensen?''

Ook de regiotaxi vindt Staal geen goed alternatief. ,,Het is duurder dan de bus en het duurt soms heel lang voor dat hij komt. Ja, ik denk soms met weemoed terug aan Connexxion. De dienstregeling was betrouwbaar en ik kon voor de deur op- en uitstappen.''Staal, geen lid van de SP benadrukt ze, kreeg naar aanleiding van haar smeekbrief keurig een ontvangstbevestiging, maar een reactie is nog uitgebleven. ,,Ik vermoed dat de statenleden het heel druk met zichzelf hebben. Ja, het zit me heel hoog. De bus moet weer terug in de wijk.''