• Lex van Lieshout ANP

Snelle stijging WOZ-waarde in Leusden

LEUSDEN De WOZ-waarde van huizen in sommige wijken van Leusden stijgt veel harder dan het landelijk gemiddelde. Reden voor de fracties van CU-SGP en de SP een fors aantal vragen te stellen aan het college van Burgemeester en wethouders.

Frits van Breda

De twee raadsfracties willen niet alleen opheldering over de hoogte van de WOZ die recentelijk is vastgesteld, maar zet ook vraagtekens bij het functioneren van het gemeenschappelijk belastingkantoor dat namens de gemeente de aanslagen verstuurt.

Wethouder Wim Vos, die de belastingzaken in zijn portefeuille heeft, wil nog niet reageren op de brandbrief van de raadsleden . Om alle vragen te beantwoorden heeft hij enige tijd nodig.

Over de in sommige gevallen grote stijging van de WOZ-waarde en de bijbehorende hogere aanslag wil de wethouder nog geen uitspraak doen.

ANALYSE Al eerder zijn er aan het college, tijdens een informatieronde, vragen gesteld over de gemeenschappelijke regeling 'Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn' (GBLT). Er is bij die gelegenheid door het college de toezegging gedaan om te komen met een analyse van de klachten die over de belastinginning door GBLT zijn binnengekomen.

Jan Overweg (CU-SGP) en zijn collega-raadslid van de SP, Annet Belt kregen signalen van andere Leusdenaren dat het GBLT niet altijd even goed omgaat met klachten over de belastinginning. ,,Genoeg redenen om een aantal vragen te stellen vanuit de oppositie aan het nieuwe college", aldus het tweetal.

FLUCTUATIE Een bewoner van één van de Eurowoningen had geconstateerd dat de waarde van de woningen nogal fluctueert. De gemiddelde stijging zou volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor heel Nederland 4,2% bedragen. Zelf was hij verhogingen van 14% tot 28% tegengekomen. Voor wat betreft de WOZ-belasting betekent dit bedragen van enkele tientjes, ondanks het feit dat het tarief met 5% is verlaagd. Voor wat betreft de aanslag inkomstenbelasting, waarbij de waarde van het huis wordt meegerekend, kan dit om grotere bedragen gaan. ,,Bent u het eens met deze conclusie?" vraagt Jan Overweg, mede namens de SP, aan het College van Burgemeester en Wethouders.

PRIJSVERHOGING] Daarnaast menen beide raadsleden dat de gemeente zich nog wel eens achter de oren mag krabben betreffende het GBLT. ,,De belastinginning wordt nu een aantal jaren door de GBLT gedaan. De aanleiding om het als gemeente Leusden niet meer zelf te doen, was onder andere de kostprijs. Door het uit te besteden werd het een stuk goedkoper. Maar door de jaren heen heeft er regelmatig een prijsverhoging plaatsgevonden." Overweg en Belt vragen zich af hoe goedkoop dat nu nog is.

Wethouder Wim Vos en de betrokken ambtenaren hebben een flinke klus voor de boeg. In totaal zijn er door de twee indieners van de brief aan het college 19 vragen gesteld. ,,We zullen de vragen in de loop van deze maand beantwoorden, conform de wettelijke termijn", aldus de wethouder.