• JDWA
  • F. van Breda
  • F. van Breda

Snel besluit over korf noodzakelijk

LEUSDEN Over de toekomst van het activiteitencentrum de Korf zal op korte termijn een besluit genomen moeten worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bewapening van de betonvloer gedeeltelijk is aangetast en gerepareerd zal moeten worden. Voor bezoekers is er geen sprake van een gevaarlijke situatie, aldus de deskundigen. De plannen voor een grondige renovatie van de Korf dateren van twee jaar geleden. In een later stadium is duidelijk geworden dat er rekening gehouden  moet worden met een bedrag van ruim € 4 miljoen om de Korf te renoveren. Er is dan wel sprake van een 'duurzaamheidsscenario'.

Frits van Breda

Alessandro Sciortino huurt de Korf, exclusief de sportvoorziening, van de gemeente. Hij is vol vertrouwen over de toekomst van het activiteitencentrum. Niet lang geleden heeft hij de huurovereenkomst met de gemeente getekend die hem voor de volgende 19 jaar zekerheid verschaft. Inmiddels heeft de exploitant een compleet nieuwe bowlingbaan aan laten leggen waarmee een bedrag was gemoeid van € 400.000,-.

In september werd aan de gemeenteraad een concept voorstel gepresenteerd met het voorkeursscenario van het college. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat raadsleden niet zonder meer akkoord zouden gaan met het voorstel. Het college werd gevraagd om naar goedkopere alternatieven te kijken. Er werd zelfs gesuggereerd om de Korf af te breken en ergens anders op te bouwen. Op de plaats die vrij zou komen konden wellicht huizen gebouwd worden.

Vorige week werd  een 'quick scan' gepresenteerd aan de raad. De optie om helemaal niets te doen was voor niemand acceptabel. Ook was het duidelijk dat nieuwbouw veel duurder zou zijn dan renovatie. De vraag of de sportvoorziening in de Korf nog wel nodig is werd duidelijk gemaakt in de presentatie. De accommodatie zou wel kleiner mogen zijn, tenzij de hal beter wordt benut in de toekomst. Een sporthal blijft in ieder geval nodig, onder meer voor het bewegingsonderwijs voor leerlingen van de basisscholen zo luidde de conclusie.

Er is ook serieus gekeken naar de mogelijkheid om de sportzaal af te breken en te verplaatsen naar de brandweerkazerne. Voor de brandweer moet dan een andere locatie gevonden worden. Een nieuwe sportvoorziening buiten de Hamershof lijkt niet logisch.

De voorkeur van B. en W. lijkt nog steeds uit te gaan naar het eerder gepresenteerde duurzaamheidsscenario van de Korf (inclusief de sportaccommodatie) en het theater de Tuin. Toch zal er nog gekeken worden naar een mogelijk alternatief. De sporthal zou wellicht kunnen verhuizen naar het parkeerdek van de Smidse. De huidige sporthal kan dan afgebroken worden om plaats te maken voor woningen. Wat dat zou betekenen voor de gemeentekas is nog niet duidelijk.

Veel ruimte heeft de gemeente niet omdat de huurovereenkomst met de huurder van de Korf duidelijk is. Alleen de sportaccommodatie valt niet onder de huurovereenkomst. Alessandro Sciortino krijgt voor zijn toezicht en zijn werkzaamheden in de sporthal wel een vergoeding van de gemeente.

In januari komt er een definitief voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad daarmee instemt en geld ter beschikking stelt kunnen de voorbereidingen van de renovatie starten.