• Andries van Hijum met zijn Stille Kracht trofee

    Mariska Stehouwer
  • Opkomst nieuwjaarsreceptie SMBL

    Mariska Stehouwer
  • Goochelaar Korvera betrok het publiek bij zijn act

    Mariska Stehouwer

SMBL reikt eerste Stille Kracht trofee uit

LEUSDEN Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SMBL, Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden, werd afgelopen zaterdag voor de eerste keer de 'Stille Kracht' trofee uitgereikt. De SMBL is het samenwerkingsverband van vier organisaties die allemaal met vrijwilligers werken om in de Leusdense samenleving mensen te helpen zichzelf te helpen. Deze vier organisaties zijn de Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden (SOL), Duwgroep Leusden, Platform Sociale Zekerheid Leusden en Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden.

Mariska Stehouwer

Na een welkomstdrankje blikte voorzitter van de SMBL, Sjef Kemps, terug op 2016 en keek vooruit naar 2017. ,,We blijven altijd een aanspreekpunt en helpende hand voor Leusdenaren die, wel of niet tijdelijk tussen wal en schip raken en hulp nodig hebben." Na een optreden van goochelaar Korvera met zijn magische koffer, waarbij ook wat presentjes voor vrijwilligers werden getoverd, werd er tijd genomen voor de uitreiking van de Stille Kracht trofee. Voorzitter van de werkgroep, Ton Geijsberts, nam het woord; ,,Medio 2014 kwam het idee om op één of andere wijze zichtbaar te maken hoe belangrijk en onmisbaar onze vrijwilligers zijn voor de SMBL, maar vooral voor de kwetsbare inwoners van Leusden. Binnen SMBL zijn er alleen maar onbetaalbare vrijwilligers actief. Veel van deze vrijwilligers doen hun activiteiten anoniem en in stilte." Het idee werd uitgewerkt en kreeg vorm in de Stille Kracht trofee. Alle organisaties binnen de SMBL konden een vrijwilliger, niet zijnde een actieve bestuurder, nomineren.

GENOMINEERDEN Vier vrijwilligers zijn uiteindelijk genomineerd en namen plaats op het podium; Henk Fleuren, Joke Heijblok, Reino Talsma en Andries van Hijum. ,,Henk Fleuren was bestuurslid bij de Duwgroep maar bleef adviseur voor de nieuwe penningmeester en speelt een belangrijke rol bij de ANGO collecte. Deze activiteiten voert hij uit naast vrijwilligerswerk voor andere Leusdense organisaties. Joke Heijblok wordt genomineerd voor haar activiteiten bij Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden, waar zij gastvrouw is bij het wekelijkse Ontmoetingshuis en bij de maandelijkse 'Eetavonturen met andere culturen'. Daarnaast houdt zij een spreekuur voor statushouders. Reino Talsma is met haar 86 jaar de oudst genomineerde voor de trofee. Zij is ruim 25 jaar ledenadministrateur van de PCOB afdeling Leusden (christelijke ouderenorganisatie) met veel daarbij behorende taken, een echte administratieve duizendpoot.

Tot slot Andries van Hijum, vanaf 2002 actief bij het platform Asielzoekers Leusden en vanaf 2008 logistiek coördinator bij de Voedselbank. Naast het vele regelwerk biedt hij ook een luisterend oor voor zowel vrijwilligers als de klanten.

Zijn agenda wordt wekelijks gevuld met activiteiten voor de medemens." Voor deze vier genomineerden volgde applaus waarna de Stille Kracht trofee door Kemps werd uitgereikt aan Andries van Hijum.

Van Hijum geeft bij het ontvangen van de trofee aan dat hij er stil van is. ,,Hier past alleen stilte. Maar ik doe het niet alleen, samen met alle vrijwilligers zorgen we voor onze klanten. De trofee is voor iedereen."

Naast het ontvangen van een boeket bloemen en diverse waardebonnen mag Van Hijum ook plaatsnemen in de jury voor de uitreiking van de Stille Kracht trofee volgend jaar.

Meer informatie over de trofee is te vinden op www.voorleusden.nl.