• Voor Elkaar
  • Voor Elkaar

SMBL is op zoek naar OV-ervaringen

LEUSDEN Sinds december is het openbaar busvervoer in Leusden in handen van vervoerder Syntus. De veranderingen die dit met zich meebracht wekten een storm van kritiek op onder de bevolking. Zelfs Omroep Max besteedde er aandacht aan. Ook bij de vrijwilligersorganisaties die samen deze ´Voor Elkaar´-pagina realiseren, zijn veel klachten over de buslijnen en dienstverlening gemeld. Voor Zonnebloem Leusden geldt dit niet. Hun doelgroep bestaat uit mensen met een fysieke beperking. Zij hebben, gezien hun beperking, eerder al gezocht naar geschikte alternatieven voor het openbaar vervoer.

,,Bij de invoering van een nieuwe dienstregeling, die bovendien wordt uitgevoerd door een nieuwe vervoersmaatschappij, zijn aanloopproblemen te verwachten", aldus Marcel Landman, voorzitter van de SOL (de Samernwerkende Ouderenorganisaties Leusden), die zich afvraagt welke criteria zijn gehanteerd bij de nieuwe vervoersregeling. ,,Maar er is een verschil tussen dit soort kinderziektes en blijvende negatieve gevolgen van de gewijzigde buslijnen. Openbaar vervoer heeft twee belangrijke functies: terugdringen van het autogebruik en vergroten van de mobiliteit van inwoners die geen auto hebben. Eén van de voorwaarden voor succes is de nabijheid van bushaltes. Zeker voor inwoners die weinig mobiel zijn. Maar kijk wat er nu is gebeurd in Leusden. Op diverse plekken doen mensen er wel 20 minuten over om bij de dichtstbijzijnde halte te komen. Ook een voorbeeld is de bereikbaarheid van de bewoners van woonzorgcentrum 't Hamersveld en seniorencomplexen in de Biezenkamp en de Zeilmakerij; de bushaltes zijn opgeheven. Onze mailbox loopt vol met klachten van allerlei aard. Bussen die overvol zijn, slechte aansluitingen, vertragingen en ga zo maar door. Met de komst van Syntus is de mobiliteit en zelfredzaamheid van inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer ernstig beperkt. Kortom, we plaatsen ernstige vraagtekens bij de wijze waarop met het programma van eisen is omgegaan."

ENQUÊTE Naar aanleiding van de klachten heeft SMBL (Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden) een enquête opgesteld, die door ruim vijfhonderd Leusdenaren is ingevuld. Inmiddels zijn de eerste resultaten (die te vinden zijn op www.voorleusden.nl/nieuws) hiervan bekend. Zo is het busgebruik flink afgenomen en het autogebruik nog sterker toegenomen. De meerderheid van de deelnemers pleit voor aanpassing van de buslijnen, zodat ook weer de route volgens lijn 77 van Connexxion gereden wordt. Bepaald is echter dat de dienstregeling van Syntus niet eerder kan wijzigen dan in december 2017.

ERVARINGEN DELEN Inzicht in de blijvende gevolgen van de wijzigingen is belangrijk. Door te weten wat er niet goed gaat, kunnen na overleg van alle betrokken partijen mogelijk aanpassingen worden gerealiseerd. Blijf daarom uw ervaringen delen. Dat kan via de website van de gemeente Leusden (www.gemeenteleusden.nl). Ook via bus@VoorLeusden.nl kunt u uw bevindingen kwijt.

(Dit verhaal stond op de pagina 'Voor Elkaar' die maandelijks verschijnt en het resultaat is van de samenwerking tussen de organisaties Door Achterveld Voor Achterveld, DUWgroep, het Maatjesproject, Samenwerkende Ouderenorganisaties Leusden, WensboomLeusden en Zonnebloem Leusden.)