• Frits van Breda

Sloop sporthal de Meent

LEUSDEN De wijk Groenhouten was tientallen jaren vooral bekend door de sportzaal de Meent. Door de bouw van de 'tweede sporthal' in het Burgemeester Buiningpark is de veel kleinere Meent niet meer nodig. Omwonenden hebben onlangs bericht gekregen dat de sportzaal wordt afgebroken.

Frits van Breda

Wat er voor in de plaats komt is onzeker. Een gespecialiseerd bedrijf gaat onderzoeken of woningbouw tot de mogelijkheden behoort. Ook het openbare speelveld achter de Meent maakt deel uit van de planvorming.

Buurtbewoners in de directe omgeving kwamen al drie jaar geleden in actie toen er huis aan huis een brief van de gemeente Leusden werd verspreid. In de brief werd aangekondigd dat er plannen waren om de sporthal en het wijkcentrum Binnenhuys te slopen.

GEMEENTERAAD Als de gemeenteraad akkoord zou gaan met de bouw van een tweede sporthal betekende dat het einde van de sportzaal en het wijkcentrum in Groenhouten. Ook toen werd aangekondigd dat er dan met de herontwikkeling van de locatie gestart zou worden. Juist dat laatste zorgde drie jaar geleden voor de nodige onrust in de wijk.

PETITIE Een viertal inwoners nam het initiatief voor de actie 'Houd Groenhouten Groen'. ,,Het betekent dat plannen qua woningbouw, nu heel concreet gaan worden", schreef de initiatiefgroep aan de bewoners in de wijk. De petitie, waarin werd verklaard dat het groen (voetbalveld en directe omgeving) behouden moest blijven, werd massaal ondertekend. ,,95 procent van de buurtbewoners zette direct een handtekening", aldus de coördinator Inge Muller.

Met de actie van enkele jaren geleden waren de omwonenden van sporthal de Meent te vroeg naar de mening van toenmalig wethouder Jan Overweg. Het besluit over een nieuw te bouwen sporthal moest immers nog genomen worden.

De tweede sporthal is inmiddels feestelijk in gebruik genomen. Over de toekomstige bestemming van de plek waar de Meent en Binnenhuys nu nog staan, is nog niets bekend. De gemeenteraad zal daar een besluit over moeten nemen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

GESLOTEN De functie van de sportzaal de Meent is sinds half juli van dit jaar beëindigd. Bij het begin van de zomervakantie eindigden de sportactiviteiten van scholen en verenigingen. Delen van het gebouw bleven nog even in gebruik als repetitieruimte voor Stichting Opera Leusden. Als de opera 'Il Bosco dell'amore' achter de rug is wordt de Meent definitief gesloten.

In de periode daarna zullen tot en met december voorbereidingen worden getroffen voor de sloop van het gebouw. Totdat het pand definitief wordt gesloopt zal er sprake zijn van anti-kraak bewoning. Als alles volgens planning verloopt zal de sloop begin volgend jaar aanvangen. Als het sloopafval verwijderd is, zal het terrein tijdelijk ingericht worden als groenvoorziening, belooft de gemeente.

BASISSCHOLEN Naast de Meent staan de basisscholen De Hobbit en Het Kompas. Het plan is dat de scholen, inclusief de kinderopvang, in 2022 verhuizen naar een nieuwe huisvesting op het huidige terrein. ,,Het blijven ook in de toekomst twee scholen met ieder hun eigen identiteit", aldus bestuursvoorzitter Gerrit-Jan Weiler van de overkoepelende organisatie Voila. Dat de schoolgebouwen aan vervanging toe zijn is voor hem een uitgemaakte zaak.