Senioren leren werken met internet

LEUSDEN Woensdag 9 september was er in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor senioren over het werken met internet. Larikslaan2, ABN AMRO en de gemeente gaven informatie over digitaal bankieren en digitaal informatie vergaderen. De Stichting Gilde Leusden vertelde hoe zij mensen individueel kan helpen met vragen op het gebied van bijvoorbeeld computeres, tablets, smartphones en allerlei digitale diensten van de overheid en andere organisaties.

35 belangstellende inwoners woonden de bijeenkomst bij.