• Frits van Breda
  • Frits van Breda
  • Frits van Breda

Samenleving Voorop: 'Meer ruimte voor initiatieven van bewoners'

LEUSDEN Als het aan de gemeenteraad en het college van b en w ligt gaat het begrip 'Samenleving Voorop' iets anders betekenen dan voorheen. In 2011, het jaar waarin bezuinigingen noodzakelijk waren om de gemeentebegroting sluitend te houden, werd de samenleving gestimuleerd om meer initiatieven te nemen. Burgemeester Annemiek Vermeulen introduceerde de slogan en stimuleerde de bevolking om aan de slag te gaan. Het betekende wel dat de gemeente zich terugtrok en tal van subsidies verlaagden of afschaften.

Frits van Breda

Mede op initiatief van burgemeester Gerolf Bouwmeester is sinds zijn aantreden de discussie over het fenomeen 'Samenleving Voorop' weer op gang gekomen. Eén van de resultaten is dat de gemeenteraad nieuwe uitgangspunten heeft vastgesteld, waar het gaat om het handelen van de gemeente.

Mede namens de gemeenteraad had burgemeester Bouwmeester de bevolking van Leusden vorige week uitgenodigd voor de inspiratieavond Samenleving Voorop. ,,Ik ben op zoek naar inspirerende voorbeelden waarmee we verder kunnen gaan". Aan de oproep hadden tientallen belangstellende gehoor gegeven en  waren naar het Huis van Leusden gekomen.

Dat de samenleving voorop geen eenvoudige zaak is, maakte Gerard Drosterij in zijn inleiding al duidelijk. Als politiek filosoof houdt hij zich bezig met de vormgeving van democratie. De spreker had zich verdiept in enkele Leusdense situaties ,waaronder de besluitvorming rond de vernieuwing van de Hessenweg. De discussie over asfalt of klinkers liepen hoog op in Achterveld. Naar zijn mening was verzuimd vooraf vast te stellen hoe het besluitvormingsproces moest verlopen. ,,Bepaal direct wie het voor het zeggen heeft", aldus zijn advies.

De aanwezige bezoekers konden kiezen uit vier workshops met inleiders die ervaring hadden opgedaan  met het fenomeen samenleving voorop. Zowel succesverhalen als teleurstellingen kwamen aan de orde. Ook de voorzitter van Scouting Nederland, Jaap Boot, had de nodige ervaring opgedaan met het betrekken van de samenleving bij de besluitvorming van gemeentelijke kwesties. ,,Participatie is leuk", had hij onder meer als raadslid in Ede vastgesteld. Toch was er in de loop der tijd van alles mis gegaan. Hij was tot de conclusie gekomen dat bestuurders participatie fantastisch vinden maar zelf meer leiderschap moeten tonen. De jongerenraad in zijn gemeente noemde hij een 'schijndemocratie' omdat  er niet naar geluisterd werd door de beleidsmakers. Wat hem betreft moeten de beleidsmakers in de gemeente een voorbeeld nemen aan de scoutingorganisatie. Daar zijn de hoofdlijnen uitgestippeld en hebben de leden een grote vrijheid om hun eigen groep te besturen. ,,Als je een goed plan hebt is participatie niet nodig" hield hij de aanwezigen voor.

De slogan Samenleving Voorop mag van burgemeester Bouwmeester verdwijnen. Hij benadrukt dat de gemeente ook deel uit maakt van de samenleving en dat er meer samengewerkt moet worden. Wat hem betreft is het tijd voor een nieuwe fase van besturen in Leusden met meer ruimte voor initiatieven van bewoners.