• Van der Glas heeft zelf met diverse moeizame periodes in het leven te maken gehad.

    Mariska Stehouwer

Sablier biedt 'Zandkastelen- programma' aan

LEUSDEN Sinds een jaar biedt Saskia van der Glas met haar bedrijf Sablier naast mediation ook het 'Zandkastelenprogramma' aan. ,,Het Zandkastelenprogramma is vooral bedoeld voor kinderen waarvan de ouders in het begintraject van een echtscheiding zitten."

Mariska Stehouwer

'Sablier' is Frans voor zandloper en door Van der Glas gekozen als logo voor haar bedrijf. ,,De vernauwing in de zandloper staat symbool voor de moeizame periodes in het leven waar een ieder mee te maken krijgt. Maar daarna is er altijd weer ruimte om nieuwe paden te belopen of, zodra het om zand gaat, het zand weer andere vormen te laten aannemen. Met zand kunnen weer nieuwe zandkastelen gebouwd worden.

MOEIZAME PERIODES Van der Glas heeft zelf met diverse moeizame periodes in het leven te maken gehad. In haar naaste omgeving kreeg zij te maken met de zorg voor haar chronisch zieke moeder, haar oudste zoon met een ernstig verstandelijke beperking, een echtscheiding en de depressie en overlijden van de vader van haar twee zonen. ,,Toch heb ik steeds ervaren dat het leven opnieuw vormgegeven kan worden, ook al is het soms knap lastig. Ik was een alleenstaande ouder, maar voelde mij ook weduwe. Mijn zonen, inmiddels 20 en 17 jaar, hebben altijd op nummer één gestaan. Ik werkte in de uren dat zij op school zaten en wilde mijn oudste zoon zo lang mogelijk thuis laten wonen. Inmiddels woont hij in een instelling en ontstond er ruimte bij mij om te gaan bedenken wat ik nu wilde. Een vriendin wees mij op het pad van mediation. Mensen van dienst zijn door ze te helpen om zelf tot oplossingen te komen sprak mij erg aan. Inmiddels heb ik de opleidingen mediator en familiemediator gevolgd en aangevuld met de opleiding tot Zandkastelencoach."

BELEVINGSWERELD Het Zandkastelenprogramma is een kort programma voor kinderen van 6 tot 17 jaar waarvan de ouders in een echtscheiding liggen. ,,Deze kinderen hebben ook even extra zorg nodig. Het is een preventief programma met een oudergesprek en één middag met het kind om alle mogelijke fases door te lopen aan de hand van een werkboekje. Na drie uur volgt er nog een half uur met de ouders waarbij we samen met de ouders de zaken doorlopen die het kind belangrijk vindt. Vaak zijn de kinderen loyaal naar beide ouders en geven ze aan dat het goed gaat, maar ondertussen gaat er van alles in het hoofdje om. Als ik de kinderen vraag wat ze voelden op het moment dat ze hoorden over de scheiding, geven veel kinderen aan dat er iets met hun hart gebeurde; 'een schrik door mijn hart' is één van de voorbeelden. Het is zeker geen therapie, maar we proberen in de belevingswereld van het kind te kijken zodat ouders ook weten waar ze moeten bijsturen als dat nodig is. Samen met het kind probeer ik de veranderingen in beeld te brengen. Soms fantaseren kinderen ook dingen die er niet zijn en die kunnen we dan met de ouders doornemen, we proberen vooral toekomstgericht te kijken."

Meer informatie is te vinden op www.sablier.nl of www.zandkastelen.nl.