• Voor ruiters wordt het lastig, wellicht onmogelijk de Dodeweg-Arnhemseweg over te steken, zodra de verkeerslichten weg zijn.

    Foto Rinus van Denderen

Ruiters in problemen door werkzaamheden

LEUSDEN De werkzaamheden bij de kruising van de Arnhemseweg en de Lockhorsterweg zorgen voor de nodige problemen voor ruiters. Ze zijn gewend om vanuit Leusden in Den Treek te gaan rijden.

Frits van Breda

Voorlopig kunnen ze nog gebruik maken van de route die de fietsers gebruiken om vanaf de Lockhorsterweg over te steken naar de Dodeweg. Verkeerslichten zorgen voor een veilige oversteek. Nog dit jaar begint de aanleg van een fietstunneltje op die plaats en verdwijnen de verkeerslichten. ,,Hoe moet het dan verder met ons?'' zo vragen paardenliefhebbers Maike van der Zee en Handert Scheffer zich af. Rondvraag leert dat zij waarschijnlijk namens alle ruiters spreken die vanuit Leusden regelmatig op het landgoed Den Treek gaan rijden.

PENNING De twee hebben hun paard gestald bij de pensionstal Klein Heiligenberg aan de Ursulineweg. Voor liefhebbers van buitenritten is het pension ideaal gelegen. ,,Op loopafstand van het Lockhorsterbos en Den Treek.'' Er verblijven gemiddeld 90 paarden. Van 80 eigenaren is bekend dat ze beschikken over een speciale penning om in Den Treek te mogen rijden. Voor de penning wordt jaarlijks een bedrag van 100 euro betaald. Voor dat geld worden er in het natuurgebied ruiterpaden aangelegd en wordt gezorgd voor een adequate bewegwijzering.

GELUIDEN Een andere manege, De Vier Hoeven, bevindt zich aan het eind van de Fokkerstraat, nabij het tijdelijke gemeentehuis. Ook daar maakt men zich ongerust over de situatie die gaat ontstaan als de Arnhemseweg overgestoken moet worden. Hoewel de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers nog werken, zijn er al vervelende situaties geweest met ruiters die wilden oversteken. Paarden reageren op de geluiden van graafmachines en andere werktuigen. Op verzoeken om even te stoppen met het gebruiken van machines die lawaai maken bij het naderen van een paard wordt niet gereageerd. ,,Wegwerkers hebben geen enkel begrip voor ruiters'', aldus de heer Scheffer.

TUNNELTJE Straks kunnen ruiters helemaal niet meer oversteken. Een ruiter mag met zijn paard, ook als hij er naast loopt, wettelijk geen gebruik maken van een voet- of fietspad. Met een paard door een fietstunnel mag dus niet, maar biedt ook geen oplossing. ,,Het tunneltje is er ook te klein voor'', zegt Clara van Foreest, woordvoerder van de Provincie Utrecht. ,,De enige mogelijkheid voor ruiters is om via de parallelweg, die wordt aangelegd naar de zorgboerderij Groot Schutterhoef, te rijden. Aan de overkant van de provinciale weg is ook een mogelijkheid om in Den Treek te komen'', aldus de woordvoerder.

Aan die mogelijkheid hebben de ruiters van Klein Heiligenberg al gedacht. Ze zien alleen het oversteken van de drukke Arnhemseweg als een onoverkomelijk probleem. Verkeerslichten voor ruiters zou een oplossing kunnen bieden.

BEZWAAR ,,Niemand heeft bij het maken van plannen over de ruiters nagedacht. We worden afgesloten van het bos'', aldus de verontruste paardenliefhebbers. De reactie van mevrouw Van Foreest van de provincie Utrecht is duidelijk: ,,In de planning is daar inderdaad geen rekening mee gehouden. Maar iedereen mag langs de formele weg bezwaren indienen.''