• Frits van Breda

'Ruimere criteria voor geld uit initiatievenfonds'

LEUSDEN Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt wordt het geld dat het Fonds Samenlevingsinitiatieven elk jaar mag verdelen, breder ingezet. De 100.000 euro die sinds 2014 jaarlijks ter beschikking is, moet beter verdeeld worden. Er moeten ruimere criteria vastgesteld worden. Binnenkort zal duidelijk worden of de gemeenteraad het daar mee eens is. Dan komt het raadsvoorstel aan de orde met de nieuwe regels die gaan gelden.

Frits van Breda

Het door GroenLinks-PvdA en D66 bepleite cultuurfonds gaat er niet komen als het aan het college ligt. ,,We hebben er gewoon geen geld voor", aldus wethouder Erik van Beurden. Hij wijst daarbij op de steeds stijgende zorgkosten en de renovatie van De Korf die de gemeente veel geld kosten.

SAMENHANG VERSTERKEN Al in 2011 besloot de gemeenteraad om met ingang van 2014 de zogenaamde grondslagsubsidie voor verenigingen en organisaties af te schaffen. Voor de gemeente betekende dit een bezuinigingsoperatie. Wel werd het 'Fonds Samenlevingsinitiatieven' in het leven geroepen, bedoeld voor activiteiten die samenhang en leefbaarheid in de buurt, wijk of gemeente moesten versterken. Een toetsingscommissie moest de aanvragen gaan beoordelen.

100.000 EURO Leusdense organisaties wisten de weg naar het fonds aanvankelijk niet te vinden. In het eerste jaar werd nog niet de helft van het beschikbare budget uitgekeerd. Alleen de afgelopen twee jaar is het plafond van 100.000 euro bereikt, mede door twee grote aanvragen van Stichting Opera Leusden.

BRUISEND LEUSDEN In het voorstel, waarover de raad moet beslissen, wordt voorgesteld het budget van het 'Fonds Samenlevingsinitiatieven' te verdelen over twee doelstellingen. Er wordt 50.000 euro uitgetrokken om de saamhorigheid in Leusden te versterken. Eenzelfde bedrag zou besteed moeten worden om Leusden ,,bruisender en leuker te maken".

CRITERIA Om zoveel mogelijk aanvragen te kunnen honoreren worden de criteria, om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, aangepast. Wat blijft is de mogelijkheid om tot een bedrag van 1000 euro aan te vragen, zonder dat gevraagd wordt om medefinanciering of een eigen bijdrage van belanghebbenden. Anders dan voorheen wordt er maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld voor een activiteit. Voorwaarde is wel dat uit andere bronnen minimaal eenzelfde bedrag wordt bijgedragen.

FINANCIËLE BIJDRAGE Wethouder van Beurden hoopt dat er in de toekomst vaker een beroep wordt gedaan op het fonds. Waar het gaat om welzijns-, culturele of sportieve activiteiten kan iedereen zich aanmelden voor een financiële bijdrage. De helft van het totale budget van het fonds is daarvoor beschikbaar. De andere helft is bedoeld voor extra culturele of sportieve activiteiten die Leusden leuker maken. Uitgangspunt is wel dat de organisatie en uitvoering in handen moet zijn van inwoners.

De gemeenteraadsvergadering waarin het voorstel op de agenda staat, vindt plaats op 14 maart.