• Lex van Lieshout

Ruime meerderheid tegen associatieverdrag

LEUSDEN In de gemeente Leusden kwam 39,4 procent van het aantal kiesgerechtigden gisteren stemmen. Daarvan sprak een ruime meerderheid zich uit tegen het associatieverdrag met Oekraïne, namelijk 57,3 procent. Het aantal blanco - en ongeldige stemmen kwam uit op 1,1 procent en dus was 41,8 procent vóór het associatieverdrag.

Een uitgebreider overzicht van de lokale stemverhouding is hier te vinden.

Het eerste Nederlandse referendum ging over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

LANDELIJK De eerste, niet formele, uitslagen over heel Nederland geven een duidelijk beeld. Een grote meerderheid van 61,1 procent stemde tegen het verdrag, 38,1 procent was voor het verdrag. Het referendum lijkt de drempel van dertig procent te hebben gehaald. De prognose is dat 32,2 procent van de kiezers ook daadwerkelijk heeft gestemd.