• Frits van Breda

Ruim 100 woningen in Maanwijk

LEUSDEN Als het aan bouwonderneming Heijmans en de Woningstichting Leusden (WSL) ligt worden er in de toekomstige Maanwijk 118 woningen gebouwd. Daarmee zal de entree van Leusden vanaf de N226 rigoureus veranderen.

Frits van Breda

De gemeenteraad en belangstellenden werden donderdag bijgepraat over de voornemens van Heijmans en de WSL. Duidelijk werd dat Heijmans met het initiatief van de woningbouw aan de rand van Leusden bij de gemeente is gekomen. Maanwijk, zoals de nieuwe buurt wordt genoemd, is altijd in beeld geweest voor woningbouw, zo werd duidelijk tijdens de informatieronde. Als het aan de initiatiefnemers ligt komt er een verscheidenheid van woningen op het huidige maisveld.

ONTWIKKELING De WSL doet mee met de ontwikkeling van de nieuwe Leusdense wijk. De planning is om 36 huurwoningen te bouwen met een mix van 2- en 3-kamer appartementen. De woningen worden straks volgens de geldende regels toegewezen. Veder komen er 14 starterswoningen waarvan er 8 door de WSL verkocht zullen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'Koopgarant korting'. Dat betekent dat de woningen, vrij op naam, niet duurder worden dan 200.000 euro.

VARIATIE De Maanwijk zal uit een variatie van woningen gaan bestaan. Op de planning staan naast 22 'levensloopbestendige' huizen ook 30 'rijtjeswoningen'. Tevens worden er straks wat grotere twee onder één kap woningen aangeboden. Er komen 16 van deze huizen in de nieuwe wijk.

INSPIREREND ,,We willen er echt iets moois van maken", aldus de woordvoerder van Heijmans tijdens de presentatie in het Huis van Leusden. Hij noemde de plannen die op tafel liggen uniek, eigenzinnig, inspirerend en origineel. Als het aan de ontwikkelaar ligt worden de automobilisten niet geweerd uit de buurt maar ze zullen er straks te gast zijn. Er is naar verwachting voldoende parkeerruimte. Per woning komen er 1,7 parkeerplaatsen.

OVERLEG Met de direct omwonenden van de toekomstige Maanwijk zal binnenkort overlegd worden over de plannen, die nu concreter zijn. Begin volgend jaar zal met alle geïnteresseerde inwoners van Leusden gecommuniceerd worden over datgene wat verwacht kan worden in de nabije toekomst. Heijmans en de WSL zijn van plan om de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan in maart te starten.

BESTEMMINGSPLAN De woningen zullen verrijzen op het terrein waarop jarenlang mais werd verbouwd. De huidige woningen in Leusden Zuid zullen straks niet meer zichtbaar zijn vanaf de Groene Zoom. De omwonenden van de nieuwe wijk zijn in februari 2017 al geïnformeerd over de plannen. Dit jaar zijn ze betrokken geweest bij de plannen van Heijmans. De gemeente is nog niet aan zet omdat Leusden geen eigenaar is van de grond waarover wordt gesproken. Het vaststellen van een bestemmingsplan wordt pas verwacht in september 2019.