Resultaten Leusdenpanel over afvalinzameling bekend

LEUSDEN In september konden inwoners van Leusden deelnemen aan een vragenlijst over inzameling van huishoudelijk afval. In totaal hebben 1.199 deelnemers de complete vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn hier te raadplegen.

De gemeente Leusden onderzoekt nieuwe manieren van inzamelen van huishoudelijk afval. Ze willen het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om zoveel mogelijk afval te scheiden. ,,Afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor beheersbare kosten. De resultaten van de vragenlijst worden samen met de kosteneffecten en de gevolgen voor het milieu in verschillende scenario's verwerkt tot een voorstel aan de raad over een nieuwe manier van afvalinzameling." De behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats tijdens de informatieronde op 28 januari en de Avond van Leusden op 11 februari. Daarna wordt het voorstel verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarin beschreven wordt hoe het hoofdsysteem in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit plan wordt voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.