• Wethouder Albert Dragt opent met een smartphone de deur van sporthal De Korf. Naast hem de directeur van het sportbedrijf, Raymond Drost.

    Foto Van Denderen

Reserveren sporthal gaat nu digitaal

LEUSDEN Zonder al te veel publiciteit is begin dit jaar op initiatief van de gemeente het Leusdense sportbedrijf gestart. Raymond Drost werd aangesteld als directeur. Zijn voorstel was om zo snel mogelijk een digitaal reserveringssysteem te gaan gebruiken zodat sportliefhebbers op een eenvoudige manier ruimte in een sportaccommodatie zouden kunnen huren. Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gedacht, maar vrijdagmiddag heeft wethouder Albert Dragt het systeem officieel in gebruik genomen. Door de barcode op een smartphone voor de scanner te houden ging de deur van sporthal De Korf automatisch open. De wethouder maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik om samen met een aantal aanwezige buurtsportcoaches een partijtje zaalvoetbal te spelen.

Frits van Breda

Raymond Drost startte vijf jaar geleden met iets nieuws in Leusden. Na een afgeronde HBO-studie Personeel en Organisatie was hij lange tijd als adviseur werkzaam bij diverse bedrijven. Zijn droom was echter iets te gaan doen met jeugd in combinatie met zijn grote passie sport. Het werd de SNO Leusden, de sportieve naschoolse opvang voor de Leusdense jeugd.

SUCCESVOL Het initiatief werd en is nog steeds een succesvolle onderneming. Elke dag zijn er zo'n 120 kinderen aanwezig op één van de locaties waarvan de SNO gebruik maakt. In totaal maken op deze manier bijna 300 gezinnen gebruik van de opvang. Inmiddels zijn er 14 werknemers werkzaam onder leiding van Raymond Drost. Een aantal van hen is ook werkzaam als buurtsportcoach in Leusden. Hun taak is onder meer het stimuleren van sport en bewegen voor jong en oud.

SIMPELER Tot vorig jaar speelde Welzijn Leusden een belangrijke rol waar het ging om het verdelen van de sportaccommodaties over de diverse verenigingen, scholen en particulieren. Vervolgens werden rekeningen verstuurd door de gemeente. ,,Een ingewikkelde constructie die klanten niet begrepen", aldus wethouder Dragt. Met de start van het sportbedrijf is de procedure simpeler geworden. Zeker nu het digitaal reserveringssysteem in gebruik is genomen is het eenvoudig om een sportaccommodatie te huren. Op de website kan gezien worden welke ruimte beschikbaar is. Na betaling (per iDEAL) kan dan direct gebruik gemaakt worden van de gewenste sporthal.

BEWEGEN Raymond Drost blijft directeur van de door hem gestarte naschoolse opvang maar is tevens directeur van het sportbedrijf. Het verhuren van sportaccommodaties ziet hij niet als zijn belangrijkste taak. In de eerste plaats wil hij de sport in het algemeen promoten. Wat hem betreft gaan veel meer Leusdenaren, al of niet onder begeleiding, bewegen. Ook wethouder Albert Dragt benadrukt dat de gemeente sport erg belangrijk vindt. ,,Niet alleen vanwege het gezond bewegen, maar ook om de sociale contacten." Dat laatste aspect wordt naar zijn mening nog al eens onderschat.

Aan het sportbedrijf en de tien Leusdense sportcoaches zal het niet liggen. Alle betrokkenen zijn enthousiast om verder te gaan met het stimuleren van sport in Leusden. Het in gebruik genomen reserveringssysteem dat geschikt is voor de meeste accommodaties in Leusden en Achterveld kan daartoe bijdragen. Meer informatie is te vinden op www.sportbedrijfleusden.nl.