• JDWA

Renovatieplannen Hamershof van tafel

LEUSDEN In een roerige en lange vergadering in activiteitencentrum de Korf besloot de overgrote meerderheid van de aanwezigen dinsdagavond niet in te stemmen met het voorstel om mee te werken aan een grootscheepse renovatie van de Hamershof. De grote opknapbeurt van het oude deel van het winkelcentrum, dat 37 jaar geleden werd gebouwd, is al lange tijd onderwerp van veel discussies.

Frits van Breda

De 58 winkelpanden en 10 kantoorpanden zijn in bezit van 48 eigenaren. Zij zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zeven jaar lang is een commissie bezig geweest met het ontwikkelen van een plan om het oude deel van het centrum te renoveren. Tot grote teleurstelling van de drie commissieleden bleken de leden niet akkoord te gaan met de uitgewerkte ideeën van architect Johan de Wachter.

De motivatie om tegen te stemmen was niet voor iedereen hetzelfde. Een deel van de aanwezigen maakte duidelijk dat het benodigde bedrag van € 2,6 miljoen veel te hoog was. Anderen vonden het plan gewoon niet mooi. Hoe het nu verder moet de renovatie van het winkelcentrum is nog onduidelijk. Een alternatief plan is er niet.

Donderdag 21 september staat de renovatie van de Hamershof op de agenda van de gemeenteraad. Gevraagd wordt om in te stemmen met het voorstel om op termijn € 5,7 miljoen uit te trekken voor de renovatie van het 'openbaar gebied'. Op korte termijn is er € 2 miljoen nodig om 't Erf en de omgeving van het Huis van Leusden aan te pakken. Uitgangspunt van het raadsvoorstel is altijd geweest dat ook de eigenaren een bijdrage leveren aan de grootscheepse opknapbeurt van het winkelcentrum. Nu daar op korte termijn geen duidelijkheid over komt zal de gemeenteraad niet enthousiast zijn om miljoenen uit te trekken voor de renovatieplannen.